Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv åk 8

Skapad 2019-09-03 19:43 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Vi tränar på olika friluftsaktiviteter, samt planerar och genomför en kortare heldagsvandring.

Innehåll

Syftet

Syftet med detta arbetsområde är att utveckla din förmåga att:

 • planerar och genomför friluftsaktiviteter med anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler (allemansrätten)
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • din förmåga att planera en vandring/friluftslivsaktitet där du motiverar val av utrustning
 • hur väl du motiverar och redogör för placeringen av och har ett säkerhetstänk när man ska göra en eldstad med öppen eld 
 • hur väl du motiverar och redogör för placeringen av ditt ert vindskydd samt vad som är viktigt att tänka på
 • hur väl du använder dig av de regler (allemansrätten) som finns

 

Hur ska det bedömas?

 • genom att du deltar aktivt under lektionerna och visar vad du kan, både praktiskt och vid diskussioner 
 • genom att du genomför vandringen med praktisk examination
 • genomför och lämnar in en planering och utvärderingen, skriftligt eller muntligt

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer bland annat att jobba med:

 • teoretiska genomgångar där du får lära dig mer om knopar, säkerhet och allemansrätten
 • praktiska övningar där vi bygger vindskydd och eldstäder
 • avslutande vandring under en skoldag

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Friluftsliv åk 8

Friluftsliv

 • Idh  E 9   Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
 • Idh  C 9   Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
 • Idh  A 9   Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
NIvå 1
NIvå 2
NIvå 3
NIvå 4
Färdväg och rastplatser
I ditt val av färdväg och rastplatser kan du:
behöva rita en tydligare färdväg och rastplatser på en karta.
rita upp färdvägen på kartan och markera lämpliga rastplatser.
rita upp färdvägen på kartan och markera lämpliga rastplatser, samt motivera färdvägen och någon rastplats.
rita upp färdvägen på kartan och markera lämpliga rastplatser, samt motivera och resonera kring varför det är en bra färdväg och varför ni valt de rastplatser ni valt.
Utrustning
När du planerar för: - vad du ska ha på dig under vandringen. - vad du behöver ha med i övrigt gällande utrustning. - vad du ska äta och dricka gör du det:
behöver du tänka på fler saker som är viktiga att ha med sig.
genom att göra en lista på vad du behöver ha med.
genom att göra en lista på vad du behöver ha med, samt hur du packar och bär med dig utrustningen. Du kan dessutom motivera ditt val av utrustning.
genom att göra en lista på vad du behöver ha med, samt hur du packar och bär med dig utrustningen. Du kan dessutom motivera utrustningen till vilket klimat som råder och vilken miljö du ska vistas i.
Öppen eld
När du ska laga mat över öppen eld i naturen kan du:
behöva TRÄNA MER på: - vad du ska tänka på när du väljer plats. - hur du tänker på säkerheten. - hur du får igång elden.
ange EN orsak till: - vad du ska tänka på när du väljer plats. - hur du tänker på säkerheten. - hur du får igång elden.
ange TVÅ orsaker till: - vad du ska tänka på när du väljer plats. - hur du tänker på säkerheten. - hur du får igång elden och upprätthåller den.
ange FLERA orsaker till: - vad du ska tänka på när du väljer plats. - hur du tänker på säkerheten. - hur du får igång elden och upprätthåller den.
Vindskydd
När du ska ange orsaker till vad som är viktigt att tänka på i valet av lägerplats och uppsättning av vindskydd kan du:
behöva TRÄNA PÅ fler orsaker som styr ditt val.
ange, visa och beskriva TVÅ orsaker.
ange, visa och beskriva TRE orsaker.
ange, visa och beskriva FYRA orsaker, samt förklara varför dessa är viktiga.
Allemansrätten
Under vandringen kommer du att komma i kontakt med allemansrätten på olika sätt och kan:
behöva LÄSA PÅ mer om allemansrätten så att du kan berätta om fler tillfällen du varit i kontakt med den under vandringen.
berätta om TRE av dessa tillfällen.
berätta om och beskriva FYRA av dessa tillfällen.
berätta om och detaljerat beskriva FYRA av dessa tillfällen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: