Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO: Året runt i naturen åk 2, Ht 2019

Skapad 2019-09-03 20:27 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Varför flyttar fåglarna? Varför blir höstlöven gula? Var tar djuren vägen på vintern? Vem äter vad? Under höstterminen kommer vi att lära oss hur mer om olika djur och växter i vår närmiljö och hur de anpassar sig till våra årstider.

Innehåll

 
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig hur djuren i vår närmiljö kan delas in i olika grupper och hur några svenska djur lever och anpassar sig till de olika årstiderna. Vi kommer att titta närmre på våra fåglar och däggdjur samt sambandet mellan olika djur i naturen, hur de lever, vad de äter och hur de klarar sig under olika årstider. Du kommer även att få studera hur träden ser ut och ändrar utseende. Detta kommer vi göra genom enkla fältstudier och dokumentera detta. Vidare kommer du att få rita och skriva utifrån dina observationer.

Arbetssätt:

Fältstudier

Faktatexter

Film

Gruppdiskussioner

Sorteringsövningar

Olika KL-strukturer


Bedömning:

Observationer vid samtal utifrån bildstöd. 

Dokumentation av fältstudier.

Användning av begrepp.

 
Tidsplan

Ht 2019

Begreppslista: 

Årstider, anpassa, närmiljö, flyttfåglar, stannfåglar, näringskedja, livscykel, fortplantning, föda, näring, däggdjur, ide, dvala, träd (stam, krona, rötter, grenar, löv), svamp, växter, organismer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
(Ny 18) NO år 1-3

Når ännu inte aktuellt kunskapskrav
Når aktuellt kunskapskrav
Biologi
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Biologi
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och gör enkla observationer.
Biologi
Eleven kan namnge några djur och växter samt sortera dem efter olika egenskaper.
Biologi
Eleven kan ge exempel på enkla näringskedjor.
Biologi
Eleven kan ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
Biologi
Eleven kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen.
Biologi
Eleven diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Fysik
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt och jämföra med lek och rörelse.
Fysik
Eleven kan berätta om ljus och ljud.
Fysik
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.
Fysik
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna iakttagelser.
Fysik
Eleven kan visa och beskriva hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra.
Kemi
Eleven kan beskriva vad några olika föremål är tillverkade av.
Kemi
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper.
Kemi
Eleven kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder, t.ex. avdunstning och filtrering.
Undersökning
Eleven kan utifrån tydliga instruktioner utföra enkla undersökningar och fältstudier.
Dokumention
Eleven kan dokumentera sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer, t.ex. bilder, texter och tabeller.
Jämförelse
Eleven kan göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: