👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LUFT

Skapad 2019-09-03 20:57 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Finns luft? Vi kan ju inte se den! Några säger ibland att luften tar slut. Är det sant? I det här temat ska vi ta reda på det och mycket annat.

Innehåll

Begreppsförmågan:

Du kommer att få träna på den begreppsliga förmåga genom att lära dig olika begrepp och sätta in dem i ett sammanhang.

Analysförmågan:

Du kommer att få träna på analysförmågan genom att  förklara vilken betydelse fotosyntesen har för dig. 

Kommunikationsförmågan:

Du kommer att få träna på kommunikationsförmågan genom att berätta om det du ser och upplever i olika experiment. 

 

Arbetssätt:

Du kommer att få lära dig:

 • vad luft innehåller.
 • luftens egenskaper.
 • att genomföra enkla undersökningar.
 • om fotosyntesen
 • om atmosfären
 • om andningen

 

Du kommer att få:

 • läsa och skriva faktatexter.
 • delta i samtal om luft.
 • se på film.
 • göra enkla experiment

 

Viktiga begrepp:

 • syre
 • koldioxid
 • kväve
 • fotosyntes
 • atmosfär
 • lufttryck
 • avgaser
 • förorenad
 • barometer

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3

Matriser

NO
LUFT

På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begreppslig förmåga
Du har en del kunskaper om de olika begreppen. Du förstår och förklarar några av begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om de olika begreppen. Du förstår och förklarar flera begrepp.
Du har goda kunskaper om de olika begreppen. Du visar att du förstår och kan förklara flera begrepp genom att relatera dem till varandra.
Analysförmåga
Du förstår med mycket stöd vilken betydelse fotosyntesen har för dig.
Du förklarar med viss hjälp vilken betydelse fotosyntesen har för dig.
Du förklarar vilken betydelse fotosyntesen har för dig.
Kommunikationsförmåga
Du kan med stöd berätta om det du ser och upplever i olika experiment.
Du kan berätta om det du ser och upplever i olika experiment.
Du kan berätta om det du ser och upplever i olika experiment. Du berättar så att andra förstår.