Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden SL08

Skapad 2019-09-04 09:08 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 5 Geografi Samhällskunskap
Vi ger oss ut på resa i de Nordiska länderna. Vi jämför länderna; naturen, befolkning, språken mm

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

 

 • Syfte
 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer hur du kan:

- resonera om naturresurser i Norden, var de finns och vad de används till.

- se samband mellan naturresurserna i de nordiska länderna och hur befolkningen är fördelad.

- använda dig av geografiska begrepp

- använda dig av olika sorters kartor och resonera om källors användbarhet

- namngeografi; placera ut städer, berg, hav, sjöar, floder på en karta.

Undervisning och arbetsformer

 

- Film; Geografens testamente

- Genomgångar i helklass

- Arbete i grupp och enskilt arbete

- Arbeta med kartböcker

- Läsa faktatexter

- Träna namneografi på Seterra och skolplus, elevspel.se

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: