👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Index av brott i landskap

Skapad 2019-09-04 10:45 i Vaksalaskolan Uppsala
Grundskola 8 Bild
Vi ska arbeta i akvarell och öva på olika övningar som vi senare använder på en större bild och uppgift. Vi ska lära oss vad akvarell som teknik funkar, skillnaderna mellan index, symboler och ikoner är när man pratar om bilder, om vad en landskapsbild är och hur man kan komponera fram en bild så det skapar mystik i den.

Innehåll

Nu kommer ett lite större projekt i akvarell och där vi ska göra lite övningar i tekniken, för att sedan använda det på sin slutbild. 

Om man gör lite övningar så brukar det inte kännas lika tungt att börja med en stor uppgift. 

Det bästa att lära sig en teknik är att kolla hur andra gör och härma. Just akvarell är en ganska svår teknik, som många har undrat över och det finns ett hundratals böcker om hur man målar. '

Jag själv tänker att det inte riktigt finns ett sätt att måla med akvarell utan massvis och du måste hitta något du trivs med. Genom att lära oss små tips och trix så kanske man kan lura ögat att det är något, som te.x. ett träd, fast vi egentligen har använt oss av en smart teknik. 

Det lättaste att lära sig är att titta på videor och härma. Sök på watercolor eller akvarell på Youtube och det kommer upp tusentals olika varianter. Från mycket enkla tekniker till superavancerade. Du tar något som du trivs med och känner att du kan klara av. 

Jag lär mig så jämt och ständig, genom att titta på videor på hur man kan göra. 

 

 

 

Vi ska göra en slutbild som är en brottsplats och vi ska måla INDEX på att ett brott har skett, vi ska alltså göra SPÅR på att något skett. 

 

 

Här är en förklaring:

 • En ikon av något är och visar precis som det ska vara. Precis som en ikon på din mobil eller dator så visar ikonen exakt vad det är och man behöver inte gissa sig till om vad det är. En ikon av ett träd är en bild av ett träd. 

 

 

 • En symbol är en bild eller gest som vi människor har kommit överens om att det betyder något. Vissa personer kanske kommer överens att en viss symbol betyder en viss sak och då vet ingen annan vad den betyder, förrän någon talar om vad det betyder. Fredssymbolen är en typisk symbol, våra trafiklysen visar med symboliska färger om man får köra eller inte och att peka pekfinger en gest och en symbol som de flesta i hela världen vet är ful och elak. En symbol av ett träd är som vi bestämt är en symbol av ett träd och som de flesta ritar när de ska rita ett träd. 

 

 • Ett index är ett spår av något eller visar delar av något. Det visar aldrig hela bilden, utan man får gissa sig till helheten. Det är som att du är en detektiv som ska lösa ett mysterium med hjälp av vissa index/spår. På en brottsplats så finns det index på att något har hänt. Ett index av ett träd är en bild av kvistar, löv och grenar. 

 

Vi ska göra en bild av en bild av en brottsplats som visar index på ett brott. Något som indikerar på att ett brott har skett. 

 

 

Brottet ska ha skett i ett landskap. Vad är ett landskap?

En bild på ett landskap visar en helbild på träd, hus, ängar, berg. Den visar hur landskapet omkring ser ut.

Det kan vara ett månlandskap, stadslandskap, på en äng, i en skog eller vid en väg. 

 

I landskap finns luftperspektiv och du ska använda dig av luftperspektiv när du målar din bild. 

Damm och ånga som svävar i luften skymmer vår utsikt mot avlägsna föremål. Ju längre bort de befinner sig, desto otydligare blir detaljerna och färgerna blir ljusare och nästan svala, alltså går mot blått (kallare färger).
 
Saker närmre oss är starkare i färg, större och oftast mörkare, medan det längre bort är mindre, ljusare och i svagare färg ju längre bort något är.
Du behöver inte rita en väg för att få perspektiv i bilden, utan bara ändra färger och färgens styrka.

 

 

Vi ska inspireras av två konstnärer.

Den första är Lars Lerin. En värmländsk herre från byn Sunnemo, som visats i tv ganska mycket de senaste åren. 

Han är främst känd för illustrationer från sina resor runt om i världen. Räknas som Nordens främsta akvarellmålare och har ställt ut i hela världen. 

Hans specialitet är ljus och slump. När han målar så använder han sig av slumpen och låter färgen rinna ut, han har kontroll, men utnyttjar verkligen akvarellfärgens egenskaper. 

Han är mästare på att skapa ett mystiskt ljus i bilderna, med hjälp av att spraya vatten på ett viss område så tas färgen bort och det ser ut som att det lyser i bilden. 

Han målar ofta olika landskap som ser lite mystiska ut. 

Akvarellen ”Det sista ljuset” ropades in för 202 000 kronor – rekord för Lerin i auktionssammanhang.

 

 

Den andra konstnären är Karin Mamma Andersson. Hon är en svensk, modern konstnär som kommer och lever i norra Sverige. Född 1962. Hon inspireras ofta om sin omgivning, ofta av familjen och när hon målar människor så ser de ofta ut att vara i sin egen lilla värld. 

Karin Mamma Andersson målar ofta landskap, lite obehagliga och konstiga. Hon målar också brottsplatser, med index på att något har hänt. 

Med det så menar jag att betraktaren ser att något har hänt, men man är osäker på vad som hänt. Som åskådare ser jag index (spår) av något eller får en obehaglig känsla att allt inte står rätt till.

Bilderna blir gåtfulla genom att hon lägger in olika bilduttryck i samma verk.  Hennes målningar uppbyggda runt händelser eller situationer som hon varit med om och gör som en historia i sin bild. 

Verk av Karin Mamma Andersson finns på Göteborgs konstmuseum och Moderna Museet i Stockholm. Hon är också ledamot i Konstakademin.

 

 

 

 
 
 
Det här ska vi inspireras av.

Uppgifter

 • Uppgift 3 - Utvärdering av ditt arbete och lite kunskapsfrågor.

 • Uppgift 3 - Utvärdering av ditt arbete och lite kunskapsfrågor.

 • Uppgift 3 - Utvärdering av ditt arbete och lite kunskapsfrågor.

 • Uppgift 1: akvarellövningar - grunder

 • Uppgift 1.5 - Luftperspektiv. Övning. Extra Uppgift som inte behöver göras, MEN ska finnas med i den stora uppgiften.

 • Uppgift 2: Brottsplats i ett landskap - Index

 • Uppgift 3 - Utvärdering av ditt arbete och lite kunskapsfrågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bild Index - brottsplats

Syftet med undervisningen i bild är att eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:
 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Insats krävs
E
C
A
Framställa berättande och informativa bilder
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Använda tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera former, färger och bild-kompositioner
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer inom ämnesområden
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andrauppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Tolka och resonera kring bilder
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beskriva bilders uttryck, innehåll och funktion
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.