👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leklotteri - Tema konstruktion

Skapad 2019-09-04 12:11 i Vasaskolans fritidshem Mjölby
Leklotteri
Grundskola F – 4
En återkommande aktivitet på fritidshem Höken är leklotteri. Vi har i år valt att utveckla leklotteriet för att träna på flera förmågor och för att stationerna på leklotteriet ska passa alla elever. Just denna pedagogiska planering berör leklotteri med tema konstruktion.

Innehåll

Målet med aktiviteten

Leklotteriet syftar till att träna elevernas sociala förmåga och sociala kompetens. Leklotteriet utmanar eleverna att leka och samarbeta med andra kompisar än de vanligtvis väljer själva på rasten eller på fritidshemmet. Leklotteriet syftar till att tänka kreativt, att skapa och pröva sina idéer för att lösa problem och ta tillvara på sina intressen. Vi kommer även berör delar ur fritidshemmets centrala innehåll i läroplanen till exempel de delar om skapande och estetiska uttrycksformer.

 

Beskrivning av aktiviteten

Innan leklotteriet drar igång har vi personal på Höken förberett ett antal olika "lekstationer" som har tema konstruktion. Dessa är:

- Bygga magnetbana

- Bygga Lego

- Bygga Clicks

- Bygga Kapplastavar

- Bygga Ubongo

- Pussel

- Bygga Kulbana

 

Eleverna lottas sedan slumpmässigt ut och hamnar på en av ovanstående stationer. Eleverna har sedan som uppdrag att leka eller konstruera något på sin "lekstation" i samarbete med de andra eleverna som hamnat på samma station. Eleverna förväntas leka på sin station i 30 minuter innan leklotteriet är slut och de får välja vad de vill göra på fritids. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -