Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2019-09-04 12:44 i Ängsnässkolan Huddinge
Grundskola 4 Matematik
Nu ska vi arbeta med multiplikation och division! I det här arbetsområdet kommer du att få träna på olika sätt att räkna ut multiplikations- och divisionsuppgifter. Du ska också få träna på att visa hur du tänker när du löser problemlösningsuppgifter. Om du inte är säker på huvudräkningsstrategier vid multiplikation och division kommer du att få repetera detta, det är viktigt att du kan de talen snabbt och säkert!

Innehåll

Lärandemål

 • Kunna räkna multiplikation och division i huvudet
 • Förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • Kunna multiplicera med 10, 100, 1000
 • Kunna multiplicera med andra tal som slutar på 0

 

Begrepp

multiplikation, division, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot

 

Bedömning

Bedömning sker löpande under arbetsområdet. Detta görs genom tester och i enskilda samtal med eleven. Eleven visar också sina kunskaper i en diagnos/test vid arbetsområdets slut

 

Undervisningens innehåll

Vi har gemensamma/individuella genomgångar där vi repeterar och tränar på olika räknestrategier

Vi hjälper varandra att utveckla strategier vid huvudräkning och vid problemlösning

Vi gör beräkningar med skriftliga räknemetoder

Vi arbetar enskilt och ibland i par.

Vi färdighetstränar med hjälp av läroboken, arbetsblad, iPad och laborativt material

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: