👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Administration 1

Skapad 2019-09-04 12:51 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Gymnasiesärskola Administration
I kursen Administration1 kommer vi arbete både praktiskt och teoretiskt.

Innehåll

 

 • Vi kommer lära oss hur olika företag och organisationer arbetar med administration.
 • Vi kommer praktisk arbeta med administrativa uppgifter. Tex
  • Registrera kunder
  • Fylla i kundbeställningar
  • Svara på mail
  • Svara i telefon
  • Arbetar med lagerregister
 • Vi kommer lära oss att arbeta med
  • Datorer
  • Kopiatorer
  • Scanner
 • Vi kommer träna på olika service situationer. 
  • Kundbemötande i telefon
  • Kundbemötande i butik
  • Kundbemötande via mail
 • Det är viktigt att vi arbetar på ett säkert sätt så vi inte skadar oss eller ökar risken för förslitningsskador
 • Vi lär oss om vilka lagar och bestämmelser vi måste följa.
  • GDPR
  • Offentlighets lagen
  • Arbetsrätt

Uppgifter

 • Övning: Mail Outlook 2016

 • Introduktion till Administration

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Organisation och administration i olika verksamheter.
  Adi  -
 • Administrationens funktion och roll i företag och andra organisationer.
  Adi  -
 • Administrativa arbetsuppgifter, till exempel kopiering, arkivering och registrering.
  Adi  -
 • Material och teknisk utrustning för administrativt arbete.
  Adi  -
 • Programvaror och programhantering, till exempel ordbehandlings- och registerprogram.
  Adi  -
 • Service och bemötande i personliga kontakter, telefon och e-post.
  Adi  -
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
  Adi  -
 • Lagar och andra bestämmelser inom det administrativa området, till exempel arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen samt bestämmelser om arbetsrätt.
  Adi  -

Matriser

Adi
Administration 1 ADIADM51

E
Eleven medverkar i att beskriva organisation och administrativt arbete inom olika verksamheter. Eleven medverkar i att använda material, teknik och annan utrustning för administrativt arbete. Eleven medverkar dessutom i att utföra administrativa arbetsmoment på ett säkert och serviceinriktat sätt.
C
Eleven beskriver på ett enkelt sätt organisation och administrativt arbete inom olika verksamheter. Eleven använder material, teknik och annan utrustning för administrativt arbete på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven utför dessutom med tillfredsställande resultat administrativa arbetsmoment på ett säkert och serviceinriktat sätt.
A
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt organisation och administrativt arbete inom olika verksamheter. Eleven använder material, teknik och annan utrustning för administrativt arbete på ett ändamålsenligt sätt. Eleven utför dessutom med gott resultat administrativa arbetsmoment på ett säkert och serviceinriktat sätt.
Organisation och administration i olika verksamheter
Administrationens funktion och roll i företag och andra organisationer
Administrativa arbetsuppgifter, till exempel kopiering, arkivering och registrering
Material och teknisk utrustning för administrativt arbete
Programvaror och programhantering, till exempel ordbehandlings- och registerprogram
Service och bemötande i personliga kontakter, telefon och e-post
Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet
Lagar och andra bestämmelser inom det administrativa området, till exempel arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen samt bestämmelser om arbetsrätt