Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Läsa och skriva i årskurs 3

Skapad 2019-09-04 15:16 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta mycket med att du ska bli en bra läsare med flyt. Du kommer att få möta många olika böcker och texter. Du ska också få lära dig att skriva berättande, beskrivande och återgivande texter.

Innehåll

Målet med undervisningen

Syfte med undervisningen är att du:

 • ska bli en god läsare
 • skapar intresse och förutsättningar till att bli en bra skribent. 

Undervisning

Du kommer att

 • läsa både tyst för dig själv, för en vuxen och högt för en kompis
 • läsa skönlitteratur samt faktatexter
 • arbeta med läsförståelse på olika sätt
 • skriva meningar samt texter och då använda rätt sorts skiljetecken
 • lära dig stava högfrekventa ord
 • skriva personligt återgivande texter
 • skriva berättande texter
 • skriva beskrivande texter
 • träna på att sätta ut stor bokstav och punkt
 • träna på att skriva läsligt

 

Bedömning

Se bedömning under Planeringar -> Matriser

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: