Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle - Alingsås

Skapad 2019-09-04 15:19 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Du kommer under detta arbete att få utveckla dina kunskaper kring samhället och vilka funktioner som behövs för att ett samhälle ska fungera.

Innehåll

Arbetsområde:

Vad är ett samhälle? Hur bildas ett samhälle? Vad behövs i ett samhälle för att människorna som bor där ska ha ett bra liv? Dessa frågor kommer vi söka svar på i detta arbetsområde. Vi kommer också uppmärksamma vår stad Alingsås 400:års jubileum och lära oss om hur Alingsås blev till och lite grann om stadens historia. 

 

Konkreta mål:

Du kommer i arbetsområdet "Vårt samhälle" få lära dig:

 • vem som bestämmer i samhället
 • vilka olika yrken och funktioner som är viktiga i samhället
 • hur samhället har förändrats genom historien
 • hur natur och miljö kan påverka hur ett samhälle är uppbyggt
 • hur vår stad Alingsås blev till och lite om stadens historia
 

Bedömning:

Bedömningen kommer att till viss del ske muntligt och till viss del skriftligt.

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • ge exempel på olika yrken och funktioner som finns i ett samhälle (t.ex. läkare och sjukhus)
 • beskriva några skillnader i hur samhället ser ut nu och hur det såg ut förr i tiden (t.ex. lön, skola, boende, mat)
 • ge exempel på skillnader i hur ett samhälle kan se ut beroende på hur naturen och miljön påverkar (t.ex. vilka yrken/funktioner som måste finnas överallt eller varför de inte finns på vissa platser)
 • berätta om några för staden Alingsås viktiga personer och händelser

 

Undervisning:

 • söka information och fakta om olika yrken och funktioner i samhället, i böcker och på Internet samt 
 • gruppdiskussioner kring olika funktioner i samhället och hur de påverkar oss
 • Lära oss om Alingsås historia genom att läsa ur boken "Barn i en stad" av Kersti Westin
 • göra en studieresa till Alingsås för att lära oss om Alingsås historia och besöka några viktiga platser för Alingsåsarna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: