Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

POLITIK

Skapad 2019-09-04 15:22 i Emanuelskolan Sjöbo
Planering för området POLITIK i Samhällskunskap år 5.
Grundskola 4 Samhällskunskap
POLITIK - klurigt och viktigt!

Innehåll

Undervisningen i samhällskunskap ska ge dig möjlighet att:

 • utveckla baskunskaper om hur Sverige fungerar politiskt och hur ett demokratiskt val går till
 • beskriva och diskutera olika samhällsfrågor
 • förstå hur du kan påverka samhället
 • jämföra Sverige med något annat land

Innehåll

Du kommer att arbeta med:

 • demokratibegreppet
 • kommun, landsting, riksdag, regering
 • politiska partier
 • hur ett demokratiskt val går till

 

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån din arbetsinsats under lektionerna samt genom ett aktivt deltagande i diskussioner.

Arbetssätt

Du kommer att:

Träna på viktiga begrepp

Svara på frågor

Delta i diskussioner

Framföra egna åsikter

Arbeta enskilt och i grupp

Dokumentation

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: