Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa

Skapad 2019-09-04 15:22 i Andersbergsskolan Halmstad
Arbetsområde: Idrott och hälsa. Lek, dans och rörelse inomhus och utomhus.
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Arbetsområde: Idrott och hälsa. Lek, dans och rörelse inomhus och utomhus. Allemansrättens grunder samt råd om förebyggande av risker vid fysisk aktivitet.

Innehåll

Lärande

Syfte:

* Att utveckla allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv och vistas i naturen.
* Att ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.
* Förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Mål:
Eleven ska:
* prova på enkla lekar, danser och deras regler.
* prova på enkla lekar och deras regler i både inomhus- och utomhusmiljö.
* ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra genom lekar.
* ges information och enkla råd för att förebygga risker vid fysisk aktivitet.
* känna till några av allemansrättens grunder.

Bedömning

Detta visar du genom att:

* du deltar i enkla lekar och rörelser inomhus och utomhus.
* du känner till några av allemansrättens grunder.
* du kan följa enkla regler i lekar och danser samt att du visar hänsyn till
dina kamrater.

Undervisning

Detta ska eleven lära sig genom att:

* delta i bollsporter, redskapsbanor och enkla rörelselekar till musik.
* delta i enkla tipspromenader i utomhusmiljö med frågor som handlar om bl.a. allemansrätten och råd vid förebyggande av skador.
* delta i olika fysiska aktiviteter utomhus.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: