Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2019-09-04 15:38 i Gottsta skola Norrtälje
Vi kommer lära oss mer om teknik. Vad är teknik? Var finns teknik? Hur har vi härmat naturen? Vi kommer lära oss mer om tekniska föremål i vår vardag.
Grundskola 1 Teknik
Vad är teknik? Var finns teknik? Hur kan vi använda teknik för att lösa stora och små problem? Vi lär oss om uppfinningar. Kan de användas till något annat än vad uppfinnaren först tänkte? Att använda digitala verktyg är inte bara roligt och lärorikt. Digitala verktyg är vår framtid och vi behöver alla få förståelse för dess användning. Programmering kommer att vara en självklarhet för många framtida yrken. Därför kommer du få prova på programmering i slutet på terminen.

Innehåll

Konkretiserande mål: 

 • Lära dig om "Vad är teknik".
 • Lära dig om kända uppfinningar och fundera på om de kan användas till något mer.
 • Lära dig om vad programmering och samtala om begrepp inom programmering t.ex. programmerare, kodare, felsökare, instruktion, vänster, höger, framåt, bakåt, paus, go/kör, steg.

 • Hur man programmerar på ett enkelt sätt på iPaden (appar).

Undervisning-arbetssätt: 

Vi kommer att;

 • se på ur.skolas serie "Mitt liv som grej”.
 • samtala och diskutera i grupp och helklass "Vad är teknik?"
 • Öva att programmera en klasskompis eller fröken.
 • Utifrån appen ”Alex”programmera en robot.

Detta kommer vi att bedöma:

 • Din förmåga att delta i diskussioner.
 • Din förmåga att dokumentera i text och bild.
 • Din förmåga att samarbeta med en eller flera klasskompisar, diskutera, konstruera och redovisa.
 • Din förmåga att utföra enkel programmering.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: