Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi och miljökemi

Skapad 2019-09-04 15:52 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Kemi
Vi läser och lär oss om kolets kemi; kolatomens uppbyggnad och kolets kretslopp, men också vilka egenskaper kol har samt hur ämnen som innehåller kol påverkar vår miljö.

Uppgifter

 • Slutsats och felkällor

 • Slutsats och felkällor

 • Slutsats och felkällor

 • Planering av lab

 • Planering av lab

 • Planering av lab

 • Skriftligt läxförhör i kemi

 • Skriftligt läxförhör i kemi

 • Skriftligt läxförhör i kemi

 • Skriftligt läxförhör i kemi

 • Skriftligt läxförhör i kemi

 • Skriftligt läxförhör i kemi

 • Slutsats och felkällor

 • Slutsats och felkällor

 • Slutsats och felkällor

 • Skriftligt läxförhör i kemi

 • Skriftligt läxförhör i kemi

 • Skriftligt läxförhör i kemi

 • Skriftligt läxförhör

 • Skriftligt läxförhör

 • Skriftligt läxförhör

 • Lektionsanteckningar och planering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: