Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rättigheter och rättsskipning

Skapad 2019-09-04 15:59 i Kareby skola Kungälv
Grundskola 6 Samhällskunskap
Det måste finnas lagar och regler för att ett samhälle ska fungera. Vi ska arbeta med vilka lagar som finns och vad som händer om någon bryter mot lagen. Vi ska också arbeta med vilka rättigheter som gäller människor i hela världen och vilka rättigheter barn har enligt barnkonventionen.

Innehåll

Rättigheter och rättsskipning

Centralt innehåll:

 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

 

Mål med arbetet:

 • Lära sig nya begrepp 
 • Känna till varför vi har regler och lagar och vad som är skillnaden mellan regler och lagar
 • Känna till allemansrätten                                                                                       
 • Känna till hur brott och straff hör ihop
 • Känna till hur rättsväsendet fungerar                                                                    
 • Känna till vad de mänskliga rättigheterna innebär
 • Känna till barnkonventionen

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi läser texter och arbetar med instuderingsfrågor utifrån vår bok Samhällskunskap 4-6 

Vi ser filmer

Vi har diskussioner i klassen och i mindre grupper

 

Kunskapskrav:

 Eleven har kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett fungerande sätt.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då samband med underbyggda resonemang.  

Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

 

Bedömning:

Vi avslutar arbetsområdet i vecka 43 med ett prov där eleverna visar vad de lärt sig under arbetsområdet. Bedömning också under arbetets gång av hur du arbetar med de olika kunskapskraven.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: