Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam, medier och information

Skapad 2019-09-04 16:12 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk
Massmedia och reklam spelar en allt större roll i våra liv. Ibland kan det vara svårt att se skillnaden mellan reklam, nyheter och information. För att bli mer medvetna kommer vi under det här arbetsområdet att titta på olika massmedier och reklam på ett kritiskt sätt. Dagligen möts vi av bilder, många av dem är reklambilder. Vad är reklam? Varför finns den och vad vill den? Hur påverkar den oss? Vad är skillnaden mellan reklam, nyheter och information?

Innehåll

 

 

 Syftet med arbetsområdet är att du ska öka din medvetenhet om

 

 

 

 

·      vad massmedia är och hur det påverkar sättet vi lever på

·      hur vi ständigt utsätts för informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier såsom tv, radio, tidningar och på sociala medier

·      hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt

 

Målet med arbetsområdet är att du ska kunna svara på  dessa frågor såväl muntligt som skriftligt:

 

 • Vad är medier? Vilka medier använder vi i klassen? Vilka medier använder de vuxna i vår närhet? 
 •  Vilken är massmediers roll/ uppgift i samhället? 
 • Hur har medierna förändrat vårt sätt att leva?
 • Hur påverkas vi och hur kan vi påverka andra med hjälp av medier? Vad är filterbubblor?
 • Vilken roll har medierna i ett demokratiskt samhälle? Hur fungerar medier i en diktatur?
 • Vad bestämmer vad som är en stor nyhet?
 • Vilka för-och nackdelar finns det med reklam? Vad är dold reklam?

 

Arbetssätt

På lektionerna kommer vi bland annat att: 

 • ta del av och jobba med ämnesord.
 • undersöka skillnader/likheter mellan reklam, nyheter och information.
 • få presentera och resonera kring nyheter och svara på vad är en stor nyhet?
 • analysera och diskutera reklam av olika slag.
 • ta del av texter, filmer och lärares föreläsningar.
 • jobba i olika gruppkonstellationer och enskilt.
 • jobba med studieteknik

 

 

Utvärdering

Hur kan reklam och nyheter påverka oss?

Varför är det viktigt att vara källkritisk?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: