Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Luft och vatten

Skapad 2019-09-04 16:20 i Södermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Arbetsområde om luft och vatten åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Luft och vatten finns omkring oss hela tiden och är livsnödvändigt för allt levande på jorden. Visste du att den luft och det vatten som finns på vår planet har funnits här i flera miljoner år?

Innehåll

Målet med undervisningen. (Vad?)

Det här ska du lära dig:

 • egenskaper hos luft och vatten
 • vilken nytta vi har av luft och vatten
 • var luft och vatten finns
 • vattnets olika former
 • vattnets kretslopp
 • genomföra och dokumentera enkla undersökningar och experiment
 • dra slutsatser av undersökningar och experiment, kunna jämföra resultat
 • begrepp: kretslopp, syre, koldioxid, vattnets former (fast, flytande, gas), stelna, koka, avdunsta, smälta, lösning, blandning, filtrera, densitet, sötvatten, saltvatten

 

Så här ska vi arbeta.(Hur?) 

Du får lära dig genom att:

 • experimentera med luft och vatten
 • dokumentera enkla undersökningar
 • se film om luft och vatten
 • göra en bild över vattnets kretslopp
 • läsa och lyssna till faktatexter
 • delta i diskussioner och samtal om luft och vatten 

 

Detta ska bedömas. (Varför?)

Du får visa vad du kan genom att:

 • genomföra och dokumentera enkla undersökningar
 • berätta om några viktiga egenskaper hos vatten och luft
 • du kan använda begreppen till vattnets olika former och kan beskriva dem med bild/ord. 
 • du kan berätta om vattnets kretslopp med hjälp av bilder
 • använda dig av de ord och begrepp som hör till arbetsområdet 
 • beskriva och dokumentera det som sker i experiment, se samband och dra slutsatser
 • delta i samtal och diskussioner och kunna förklara och resonera kring det du lär dig under lektionerna
 • skriva enklare faktatexter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: