Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer & värden Lergöken (Örnen) 2019-2020

Skapad 2019-09-04 16:28 i Lergökens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi är alla unika och det är en rättighet att få känna sig värdefull för den man är. På Lergöken arbetar vi för att barnen ska utvecklas till självständiga individer med egna behov och intressen samt en förmåga att förmedla och ge uttryck för dessa. Vi sätter barnen i fokus och tror på deras förmågor. Barnen får ta ansvar och vi uppmuntrar dem att ta egna initiativ. För barnen handlar det också om att lära sig tolka olika känslor. Det är viktigt att vi behandlar varandra väl och bemöter vår omgivning med omtanke. Barnen uppmuntras att hjälpa varandra. Vi uppmärksammar olika kulturer och språk och väver ihop det med de svenska traditionerna. Människor som möts av respekt utvecklar demokratiska värderingar och en omtanke för sin omvärld.

Innehåll

 

1. Välj läroplansmål (längst ner på sidan)

2. Planerade insatser

På Örnen vill vi arbeta med kompisböckerna. Vi kommer att arbeta med en bok åt taget och tillsammans med barnen skapa olika aktiviteter kopplade till det vi har läst. Vi kommer även att använda handledningsmaterial från kompisböckerna.
Gran flagg arbetet kommer vi dessutom fortsätta arbeta med parallellt.

3. Förväntade effekter

Vi hoppas kunna utveckla känslan av sammanhang för varje barn och öka sammanhållning i gruppen.
Varje barn får träna på sin empati och hur vi tillsammans kan stärka varandra för att vara bra kompisar till varandra.

 

4. Metodval

Vi kommer att dokumentera barnens aktiviteter till varje bok och reflektera till varje bok tillsammans med barnen.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: