Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstaskolan, SO, åk 2, Världsreligionerna

Skapad 2019-09-04 17:00 i Årstaskolan Uppsala
Ett arbete om kristendom, judendom och islam.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska
I detta arbete kommer vi lära oss om de tre stora världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Vi kommer studera likheter och olikheter mellan religionerna, högtider, religiösa byggnader och föremål.

Innehåll

Konkretiserade mål i undervisningen

Vi kommer att lära oss:

 • varför det finns religioner och vad de betyder för människor
 • några centrala berättelser från de olika religionerna
 • kunskaper om viktiga högtider
 • heliga symboler, heliga böcker samt heliga byggnader och platser inom kristedomen, judendomen och islam 
 • likheter och olikheter mellan de tre världsreligionerna

Så här kommer undervisningen att se ut

Vi kommer att:

 • arbeta i med genomgångar och diskussioner 
 • läsa olika faktatexter om de aktuella religionerna samt se på film om dem
 • jämföra olika berättelser, högtider, heliga byggnader, heliga skrifter och symboler
 • diskutera likheter och skillnader mellan de olika religionerna
 • återberätta olika religiösa berättelser

Så här kommer bedömningen att se ut

Du ska visa att du kan:

 • jämföra och se likheter och skillnader mellan de olika religionerna
 • berätta vilka högtider och symboler som är viktiga inom dessa religioner
 • berätta något om deras respektive heliga byggnader och platser
 • återberätta någon berättelse från kristendomen, judendomen och  islam

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: