Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, hållfasthet, material

Skapad 2019-09-04 17:24 i Johannes skola Stockholm Grundskolor
Bygga och konstruera i olika material
Grundskola 5 – 6 Teknik
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Innehåll

 Läromedel:

Häfte om hållfasthet + anteckningar under lektionstid 

 

Begrepp att kunna i området:

 • hållfasthet
 • konstruktion
 • stabil
 • instabil
 • fackverk
 • balk
 • pelare
 • elastisk
 • stödyta
 • tyngdpunkt

 Konkretiserade mål:

Du ska: 

 • Kunna begreppen i området
 • Veta när hållfasthet är viktigt och vad det får för konsekvenser om konstruktioner inte är hållfasta?För individen, samhället och miljön.
 • Varför går saker sönder?
 • Veta om olika materialformer som gör konstruktioner hållfasta och stabila.
 • Kunna olika typer av material och lite om deras egenskaper.
 • Kunna några metoder att sammanfoga olika delar i en konstruktion.
 • Kunna  förklara broars betydelse
 • Veta varför saker välter.

Du ska också

 • tillsammans med andra konstruera kupoler.
 • försöka få dina konstruktioner att bli stabila
 • fundera över varför en del konstruktioner är stabilare än andra.
 • välja lämplig material  när du bygger.

Bedömning:

Du kommer att ha ett prov på hållfasthet v 39.

Jag kommer också bedöma din förmåga att: 

 • tillsammans med andra planera och konstruera
 • bygga för att få bästa möjliga hållfasthet
 • välja lämpliga material 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: