Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Branschkunskap

Skapad 2019-09-04 19:12 i Sturegymnasiet Halmstad
Grovplanering i ämnet handel ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om handels- och tjänstesektorn. Den ska också lägga en grund för elevernas förmåga att yrkesmässigt utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster.
Gymnasieskola Handel
Undervisningen i ämnet handel ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om handels- och tjänstesektorn. Den ska också lägga en grund för elevernas förmåga att yrkesmässigt utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster.

Innehåll

 

Såhär ska vi arbeta med kursen

* Huvuddelen av kursen är förlagd på APL-platsen där följande självvärderingsunderlag används. Både uppgifterna och situationsbeskrivningarna är kopplade till det centrala innehållet i Skolverket

  

 

ARBETSUPPGIFTER

(självvärdering som underlag för diskussion)

 

Svårighet

1-Enkel situation

2-Lite svår

3-Svår

Frekvens

1-Utfört enstaka ggr

2-Utfört några ggr

3-Utfört flera ggr

Självförtroende

1-Osäker

2-Ganska säker

3-Säker

4-Säker i NYA situationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATIONER

(självvärdering som underlag för diskussion)

 

K                                      J                                                                                                             

Jag lyssnar noga när min handledare ger mig instruktioner

 

Om det, efter handledarens instruktion behövs, så ställer jag fler frågor till handledaren innan jag påbörjar arbetet

 

Jag tar ofta initiativ till att utföra enklare arbetsuppgifter

 

Om det uppstår enklare problem under arbetets gång så försöker jag lösa det själv

 

När en arbetsuppgift är utförd så tänker jag efter och ställer frågor till handledaren om det behövs

 

Jag vet vilka miljöfrågor mitt företag/butik arbetar med/miljömärkning

 

Jag känner till yttre lagar som påverkar arbetet i företaget/butiken

 

Jag har ett etiskt korrekt förhållningssätt oavsett vilken kund

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

Syfte:

1.     Kunskaper om handels- och tjänstesektorn.

2.     Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster.

3.     Förmåga att använda utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder inom området.

4.     Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.

5.     Förmåga att arbeta ergonomiskt, säkert och miljöanpassat.

6.     Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

7.     Förmåga att samverka med andra och kommunicera med kunder.

Centralt innehåll:

·         Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.

·         Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn.

·         Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.

·         Informationssökning och informationsbearbetning, till exempel via internet.

·         Servicekoncept, affärsmodeller och konsumtionstrender.

·         Konsumentkunskap och etikfrågor.

·         Lagar och andra bestämmelser inom olika branscher och områden, till exempel om arbetsrätt och diskriminering.

·         Säkerhet för kunder, personal och företag.

·         Miljöfrågor och miljömärkning.

 

 

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

* Skriftlig inlämningsuppgift (repetitionsfrågor kopplade till läromedelslitteratur)

* Muntliga redovisningar (på yrkesteorilektioner)

* Muntliga säljsamtal (På APL-platsen)

* Loggbok med kontinuerliga inlämningar kring olika frågeställningar (i LoopMe)

* Innehållet i trepartssamtalen med dig, din handledare och mig som lärare som ska utgå ifrån självvärderingen.

Uppgifter

  • Detaljhandel

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: