Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En la heladeria 7 (Gracias, cap. 1-4) Arbetsområde 1

Skapad 2019-09-04 20:30 i Ytterbyskolan Kungälv
Planering till introduktions text Spanska i världen samt de första fyra kapitel i boken Gracias 7.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Här kommer du att få lära dig att beställa glass i en spansk glasskiosk. Vi går djupare in på Spaniens och Latinamerikas geografi.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Under de första veckorna arbetar vi övergripande med;

 • Ord och fraser för att köpa glass
 • Spansk ordföljd adjektiv och substantiv 
 • Berätta och samtala lite om sig själv och sin familj samt husdjur
 • Namn på vanliga husdjur och vilda djur
 • Använda formerna tengo, tienes och tiene
 • Språken i spanien
 • Lite om Spanien och Latinamerikas geografi
 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Läsning och översättning av texter 1-4 Gracias 7
 • Arbete med olika uppgifter till text.
 • Skriva egen kort presentation om sig själv och sin familj
 • Skriva och spela in en glassdialog tillsammans med några klasskompisar
 • Träna på ord och fraser på frågesport som Quizlet och Kahoot 
 • Hörövningar
 • Spel i klassen och på hemsidan www.gracias.nu 

Övergripande bedömning

 • Förutom det du visar under övningar på lektionerna och på löpande avstämning ligger följande bedömningsuppgifter till grund för bedömning i området:
 • Hörövning där någon presenterar sig
 • En presentation av dig själv i skrift
 • Inspelad presentation av dig själv 
 • Dialog och samtal i grupp
 • Inspelning av Glassdialogen
 • Prov eller digitala prov (Datum meddelas senare. Ungefär under v. 43)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9

Matriser

M2
En la heladeria År 7

Formulera sig muntligt
En la heladería
 • M2  A 9
I inspelningen uttalas många ord fel, vilket stör begripligheten.
I inspelningen uttalas en del ord fel, vilket stör begripligheten. Uttalet påverkas mycket av svenskan
i inspelningen uttalas enstaka ord fel, vilket inte stör begripligheten Uttalet påverkas något av svenskan.
I inspelningen uttalas i stort sett allt korrekt Uttalet ligger nära målspråkets.
Presentera-uttal
Presentationen om dig och din familj
 • M2  A 9
I presentationen uttalas många ord fel, vilket stör begripligheten.
I presentationen uttalas en del ord fel, vilket stör begripligheten. Uttalet påverkas mycket av svenskan
I presentationen uttalas enstaka ord fel, vilket inte stör begripligheten Uttalet påverkas något av svenskan.
Presentationen uttalas i stort sett korrekt Uttalet ligger nära målspråkets.
Presentera -flyt
Presentationen om dig och din familj
 • M2  A 9
Presentationen har många långa pauser, stannar ofta upp och ord tappas
Presentationen har några långa pauser, stannar upp någon gång
i presentationen tvekas det vid enstaka tillfällen men kommer snabbt in i flyt igen
Presentationen har bra flyt med naturliga pauser.
Fyllighet i presentation
Presentationen om dig och din familj
 • M2  A 9
Någon del i området är med i presentationen
Några delar ifrån området är med i presentationen enstaka ord och fraser vi arbetat med.
Flera delar ifrån området är med i presentationen som är ganska fyllig med de ord och fraser vi arbetat med.
Alla delar ifrån området är med i presentationen som är fyllig med de ord och fraser vi arbetat med.
Förstå och uppfatta tal
Hörövning
 • M2  A 9
Uppfattar enstaka ord och fraser men inte det övergripande
Uppfattar det övergripande när någon som presenterar sig
Uppfattar helheten och några detaljer när du lyssnar på någon som presenterar sig
Uppfattar helheten och alla detaljer när du lyssnar på någon som presenterar sig
Förstå och uppfatta text
Läsförståelse
 • M2  A 9
Uppfattar enstaka ord och fraser men inte det övergripande
Uppfattar det övergripande när någon som presenterar sig i skrift
Uppfattar helheten och några detaljer när du läser om någon som presenterar sig
Uppfattar helheten och alla detaljer när du läser om någon som presenterar sig
Tydlighet i skrift
Meningsbyggnad och enkel grammatik
 • M2  A 9
Innehåller några ord och fraser, men har svårt för att bygga begripliga meningar.
texten är enkel och begriplig med fraser och meningar trots en del språkliga fel.
Texten är enkel och och till stor del korrekt.
Du formulerar dig enkelt tydligt och med inga eller enstaka fel
Fyllighet i text
Ordförråd
 • M2  A 9
få ord och uttryck ifrån områdena vi arbetat med
flera ord och uttryck ifrån områdena vi arbetat med
många ord och uttryck ifrån områdena vi arbetat med
stort ordförråd -ord och uttryck inom de områden vi arbetat med
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: