Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Prima 1B VT 2020

Skapad 2019-09-04 22:41 i Borrby skola Simrishamn
Vi tar avstamp ur läromedlet Prima matematik 1B
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer att utgå från boken Prima matematik 1B, men också "prata" matte och arbeta med olika problemlösningar.

Innehåll

Syfte enligt läroplanen:

Centralt innehåll:

Mål för eleven:

 • Du ska kunna skriva och räkna addition och subtraktion med siffrorna 0 - 20.
 • Du ska veta vad hälften så många är.
 • Du ska kunna hela tiotal 0 – 100.
 • Du ska kunna lägesbegrepp och jämföra, uppskatta och mäta volym.
 • Du ska kunna klockans hela och halva timmar.
 • Du ska kunna använda tabeller och stapeldiagram.
 • Du ska kunna använda likhetstecknet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik Prima 1B

Taluppfattning och tals användning
Taluppfattning
 • Ma  1-3
Jag kan kan räkna med hela tiotal, 10-100
Jag kan skriva siffror och räkna antal, 11-19.
Jag kan skriva siffror och räkna antal, 20-99.
Jag kan talraden 1-100.
Addition och subtraktion
 • Ma  1-3
Jag kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-10.
Jag kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-20 utan tiotalsövergång.
Jag förstår sambandet mellan addition och subtraktion.
Jag kan räkna addition och subtraktion med hela tiotal.
Samband och förändringar
 • Ma  1-3
Jag förstår och kan använda begreppet hälften.
Algebra
Mönster
 • Ma  1-3
Jag kan skapa egna mönster med geometriska former.
Jag kan upprepa mönster såsom 2-hopp och 5-hopp.
Matematiska likheter
 • Ma  1-3
Jag kan räkna öppna utsagor addition och subtraktion med hela tiotal. Ex. 70 + _ = 90 Ex. 70 - _ = 60
Geometri
Geometriska objekt
 • Ma  1-3
Jag kan använda ord som beskriver läge. Ex. över, under, på, först och sist.
Jag kan rita och namnge cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Jag kan skillnaden mellan cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Mätning av längd och volym
 • Ma  1-3
Jag kan mäta längd i cm och m.
Jag kan använda rätt längdenhet.
Jag kan mäta volym i dl och l.
Tid
 • Ma  1-3
Jag kan avläsa klockans halva timmar.
Jag kan räkna tidsdifferenser i hela och halva timmar.
Sannolikhet och statistik
Statistik
 • Ma  1-3
Jag kan läsa av en enkel tabell och ett enkelt stapeldiagram.
Jag kan tillverka en enkel tabell och ett enkelt stapeldiagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: