Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingsområde; Samsyn och organisation 2019/2020.

Skapad 2019-09-05 06:32 i Sjötorp Mariestad
Förskola
Mål: Utveckla samarbetet med fritidshemmet - ha samsyn kring miljöer och regler.

Innehåll

Läroplansområde; Normer och värden.

 

Var är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

 

 

Som det är idag har vi enbart använt fritids lokaler för film och golvyta, tex dans eller gymnastik. Vi har inte använt fritids material eller leksaker, detta p.ga. att vi inte tyckte att de yngre barnen i den äldsta gruppen var mogna att vara där inne. De tre äldsta som skulle börja skolan fick äta där samt vara där med Eva varje torsdag förmiddagen och stegvis börja använda sakerna som finns på fritids.

 

Vi har haft en hyfsat bra samsyn, men vi känner att vi behöver ha tydligare regler och prata igenom saker tillsammans så alla gör- och säger likadant till barnen. Hur vi ska göra och vilka material och leksaker som bara ska vara för fritidsbarn, vilka som ska användas av bara förskolan samt vilka material och leksaker som ska vara gemensamma.

 

 

 

 

 

Vi ska börja använda fritids lokaler mer detta läsår. Vi tänker att de tre äldsta barnen ska få prova på att börja vara på fritids på förmiddagen tisdag och torsdag. Vi ska då använda oss av aktivitetstavlan som sitter inne i pentryt, så de har några valmöjligheter för vad de ska göra.

Barnen ska känna en trygghet och gemensamhet i ”huset”.

 Gemensamma kvällsmöten.

Tisdagar och när tillfälle ges går några av förskolebarnen in till fritids eller har uteaktivitet.

 

 

 

      - Gemensamma planerade aktiviteter tillsammans som diskuteras på avdelningsmötena.


- Ha en punkt på dagordningen på avdelningsmötena där vi diskuterar om förhållningssätt och arbetssätt.
 

 

 

Koppla läroplansmål;

Stödfrågor till slutanalys;

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?

Vi ska fortsätta att utveckla våra gemensamma aktiviteter och våra gemensamma kvällsmöten.

Hur går vi vidare? Nya delmål att arbeta utifrån?

Vi kommer att fortsätta arbeta som vi gör nu. Vi ska rikta in oss på att ha ännu mer gemensamma aktiviteter framförallt utomhus.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: