Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bornholmsamlingar

Skapad 2019-09-05 08:12 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Bornholmssamlingar syftar till att utveckla barnens språk genom ramsor, sånger, rim och sagor.

Innehåll

Mål

Att barnen lär sig olika ramsor

Att barnen lär sig sånger

Att barnen får ta del av olika sagor.

Att barnen utvecklar sitt språk.

Aktivitet

Varje vecka kommer vi att ha bornholmssamling som innehåller en ramsa, en sång och en saga. Dessutom kommer vi att göra en språklek, tex att vi pratar om ljud eller rimmar,

Saga kommer vi antingen att läsa, berätta med hjälp av flanosaga eller sagolåda. Sagan kan vi även arbeta med på andra sätt, t ex genom gestaltning, att barnen får måla till sagan eller genom att vi gör filmer.

 

Varför?

Detta gör vi för att barnen ska få ett rikare språk, bli språkligt medvetna och återberätta sagan på olika sätt.

 

Resultat

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: