👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommaren

Skapad 2019-09-05 09:51 i Blötbergets skola Ludvika
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer du få lära dig vad som händer i naturen på sommaren. Vad händer med olika växter och djur under sommaren, och varför får vi egentligen sommar?

Innehåll

 

Det här ska vi lära oss:

- Vad som händer i naturen på sommaren.

- Hur olika djur och växter anpassar sig till årstider.

- Känna till vilka månader som hör till sommaren.

- Jämför olika årstider

- Känna till några vanliga växter och djur

 

Så här ska vi jobba:

Film

Vi läser faktatexter

Vi samtalar och resonerar.

Dokumentera med bild och text

 

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

-  Redogöra för vad som händer i naturen på sommaren.

- Redogöra hur olika djur och växter anpassar sig till årstiden.

- Redogöra för vilka månader som hör till sommaren.

- Dina förmåga att jämföra olika årstider.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3