👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 6, part 1

Skapad 2019-09-05 09:57 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Engelska
English 6, part 1: The Dark Side of the Human Mind

Innehåll

English 6 starts with a dive into literature, through the concept of The dark side of the human mind.


The book we are using in this first part is "Streams in Literature", which I will bring to every class, you bring your laptop.
Besides the book above, we will also read the novel "The Wave" together, and watch the films "The talented Mr Ripley" and "The Suffragettes".

All assignments within this plan are presented below.

 

Uppgifter

 • Ripley, working with the text, p.53

 • Speaking: Discuss in Groups of 3-4.

 • Writing "Streams in literature" p. 59

 • The dark side of a society

 • "The Black Cat" Vocabulary

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.
  Eng  -
 • Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker.
  Eng  -
 • Samtida och äldre skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger.
  Eng  -
 • Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -

Matriser

Eng
English 6, part 1

E
D
C
B
A
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang.
Nivå E till fullo uppvisat, nivå C delvis uppvisat
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang.
Nivå C till fullo uppvisat, nivå A delvis uppvisat
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Nivå E till fullo uppvisat, nivå C delvis uppvisat
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Nivå C till fullo uppvisat, nivå A delvis uppvisat
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Nivå E till fullo uppvisat, nivå C delvis uppvisat
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Nivå C till fullo uppvisat, nivå A delvis uppvisat
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat.
Nivå E till fullo uppvisat, nivå C delvis uppvisat
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat.
Nivå C till fullo uppvisat, nivå A delvis uppvisat
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Nivå E till fullo uppvisat, nivå C delvis uppvisat
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Nivå C till fullo uppvisat, nivå A delvis uppvisat
Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.