👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Learn English First Book

Skapad 2019-09-05 10:51 i Blötbergets skola Ludvika
Används till Learn English First Book från Majema
Grundskola 2 Engelska
Man lär av att se, läsa, höra och göra. Innehållet i Learn English är en mix av hör-, tal-, läs- och skrivövningar. Vi kommer sjunga, se små korta filmer och lyssna/läsa enkla engelska böcker.

Innehåll

Materialet är samlat till 6 områden:

1. Colours

2. Numbers

3. Lära känna bokens karaktärer, Fun at the Beach

4. Fruits, Top Dog

5. Pets, The Pet Shop

6. Activities, What Dogs Like

 

Arbetssätt och undervisning

Vi arbetar med övningar, spel, lekar, sånger, fraser och ramsor. Eleverna får samarbeta, lyssna och tala, inom välbekanta ämnesområden. Det kan vara siffror, färger och liknande. De lär sig enkla fraser som t ex My name is... How are you? I like...

Bedömning

Bedömning sker i form av aktivt deltagande, övningar och lärarobservationer.

Du kommer att visa dina kunskaper när du:

 • deltar i klassrumssamtal, parläsning och rollspel
 • deltar i lekar och spel
 • arbetar med böcker och stenciler

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Learn English First Book

Tema
Ord
Fraser
Grundbok
s. 1-2
Presentation av hunden "Floppy" och "The Family".
Hello! mum, dad, family
-What is your name? -My name is... -Who is this... -It is...
Kapitel 1
Colours
blue, pink, red, brown, black, yellow, green, white
-What colour is this? -It is....
Kapitel 2
Numbers
zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten
-What number is this? - It is ....
Kapitel 3
Bok: Fun at the Beach Lära känna bokens karaktärer.
Kap 4
Bok: Top Dog Fruits
apple, banana, orange, pear, lemon, kiwi, mango, plum
-What do you like? -I like.... -I don´t like....
Kap 5
Bok: The Pet Shop Pets
rabbit, dog, cat, bird, mouse, lizard, snake, goldfish
-What is this? -It is a.....
Kap 6
Bok: What Dogs like Activities
sing, run, jump, play, dance, read, write, draw
-Can you dance? -Yes, I can. -No, I can´t.