Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medier

Skapad 2019-09-05 10:59 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska
Du får dagligen massvis med information via medier. Därför är det viktigt att att förstå hur medier fungerar. Vem sänder vilka budskap? Vem ansvarar för innehållet? Kan man tro på allt i de olika medierna?

Innehåll

Medier

Vad ska vi lära oss?

Målet och syftet med området  Medier  är att du ska kunna besvara följande frågor:

 • Hur påverkas vi av medier?
 • Hur kan vi påverka andra med hjälp av medier?
 • Vilken roll har medierna i ett demokratiskt samhälle?
 • Hur fungerar medierna i en diktatur?
 • Vilka för- och nackdelar finns det med reklam?
 • Hur framställs könsrollerna i medierna?
 • Hur har internet förändrat vårt samhälle?
 • Varför är det viktigt att vara källkritisk och vad betyder det?
 • Vad betyder begreppen; medier, opinionsbildning, reklam, propaganda, budskap, avsändare, mottagare, kommunikation, envägskommunikation, tvåvägskommunikation, källkritik, trovärdig information, yttrandefrihet, tryckfrihet, etik, åsiktsfrihet, värdering, sociala medier, journalist och public service.

 

Varför är kunskap om medier viktigt?

Media är något vi nästan tar som en given del av våra liv. Media formar våra liv, den du är. Media skapar värderingar och åsikter hos oss, kort sagt påverkar dig att bli den du är!  Du får dagligen massvis med information via medier. Därför är det viktigt att förstå hur medier fungerar. Vem sänder vilka budskap? Vem ansvarar för innehållet? Kan man tro på allt i de olika medierna? 

Mediekunskap handlar om massmedierna och deras funktion i samhället. Media är en maktfaktor och de som kan påverka och styra media har ett stort inflytande på våra liv. Medierna garanterar dels en möjlighet för människor att komma till tals men också en möjlighet att hålla sig informerad om vad som händer i världen.

 

Hur ska vi lära oss om media?

Vi kommer att arbeta utifrån gruppdiskussioner, genomgångar, filmer, olika texter och olika media för att nå kunskaper inom arbetsområdet.  Till grund kommer vi att använda läroboken och arbetsboken Upptäck Samhälle. Vi kommer även att ta del av nyhetsrapportering och gemensamt analysera och diskutera dessa. Stor vikt kommer att läggas på medias roll som kommunikatör, d.v.s. medias roll i påverkan på individ och samhälle.

 

Vad kommer att bedömas?

Undervisningen om kunskapsområdet  Medier  ger dig förutsättningar att utveckla:

Din förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. T.ex. Individer formas av det samhälle de lever i, om landet är en demokrati med fria medier eller inte. Att individer samverkar och formar samhällen genom att delta i opinionsbildningen i de olika sociala medierna.

Din förmåga att analysera och kritiskt granska lokala och nationella samhällsfrågor ur olika perspektiv. T.ex. Beskriva samband och synliggöra konsekvenser exempelvis se sambandet mellan demokrati och diktatur.

Din förmåga att reflektera över mänskliga rättigheter, demokratiska värden och principer. T.ex. Massmediernas roll i samhället, får journalister skriva vad som helst? Mediernas roll i en demokrati/diktatur, källkritik: Vad är sant?

Din förmåga att använda ord, begrepp och fakta som du lärt dig både i tal och skrift.

Din förmåga att skriva en resonerande text.

Hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att bestå av lektionsuppgifter som du lämnar in, gruppdiskussioner, ett prov samt aktivitet under lektionerna. Det är därför viktigt att aktivt delta i gruppdiskussioner samt lämna in dina uppgifter för att visa kunskaper och att visa förmågan att resonera, reflektera och analysera.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: