Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9D-NO planering(Arvet kap.10)

Skapad 2019-09-05 11:18 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9
Vi jobbar med biologi (Arvet kap.10) under V.34-39.

Innehåll

Planering

”Genetik och evolution”

 

 

V

Måndag (90)

Torsdag (50)

Fredag (50)

 

34

 

 

Genetik

Introduktion

Cellens uppbyggnad och funktion. S.231

Film

 

35

Kap 10.1 Arvet

Film

Arbeta i häftet

Kap10.2 Gener för arvet vidar, från  generation till generation.

Arbeta i häftet

Kap 10.2 fortsättning

 

Arbeta i häftet

 

36

Extrahera DNA ur jordgubbe

Arbeta i häftet

Kap10.3 Sjukdoms gener När arvet skadas

 

Arbeta i häftet

Kap10.3 Genteknik

 

Arbeta i häftet

 

37

Kap 10.4 Från avel till genslöjd

Arbeta i häftet

Repetition inför Gröna lund

Fortsättning 10.4

Gröna Lund

10.5 Gener med nya uppdrag

Arbeta i häftet

 

38

10.5 Gener med nya uppdrag

10.6 En bot mot världssvält

Repetition

 

39

Prov

Utvärdering

 

Ordlista:

Genetik
- Cellens delar, uppbyggnad och funktion s. 241

- DNA, kromosomer, gener; uppbyggnad, betydelse, uppgifter

- Proteinsyntes
- Vanlig celldelning (mitos) och reduktionsdelning (meios); skillnad

- Tvillingar

- Dominanta och recessiva gener

- Korsningsscheman

- Mutationer; orsak, verkan, konsekvenser

- Växt- och djurförädling

- Sjukdomar/skador; Downs syndrom, blödarsjukan, färgblindhet, danssjukan,

 

Genteknik

- Tekniker, fördelar/möjligheter, nackdelar/risker

- Skillnad mellan förädling med avel och förädling med genteknik

- GMO

- Selektion och avel

- Fosterdiagnostik

- Stamceller

- Genterapi

- Register

- Kloning

genetik

 

ribosom

kromosom

könsbundet arv

genterapi

avel

bioteknik

genteknik

genmodifierade organismer

          

  • Datum
    Namn
  •  
    Genetik
    Ej startad, syns inte för elever

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: