👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 6 Procent, Sannolikhetslära

Skapad 2019-09-05 11:55 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
I detta arbetsområde kommer du få lära dig mer om att räkna ut procent ex. vad du får betala för tröjan om det är 25%rabatt. Vi kommer även att lära oss om det nya begreppet sannolikhet, ex.hur hur stor chans du har att slå en yatzy.

Innehåll

 

   PP & Matteplanering för åk 6                   

v.39-42

Kap 2, i Matte Borgen 6A

 

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning, åk 4-6

§   Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

§   Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

§   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Sannolikhet och statistik, å 4-6

§   Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer.

§   Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

 

Ämnesspecifika förmågor

I matematik finns fem förmågor som vi jobbar utifrån – Problemlösning, Begreppskunskap, Metoder, Resonemang och Kommunikation – i detta avsnitt jobbar vi dock extra med, samt bedömer 3 av dessa:

1.        Kommunikation

Visa sina beräkningar och hur du har kommit fram till dessa genom att använda olika uttrycksformer..

2.        Begrepp

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

3.        Metoder

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 

 

Innehåll som vi jobbar med under perioden

Grundkurs:

§   räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är

§   räkna ut rabatten på en vara växla mellan bråkform, decimalform och procentform

§   förklara vad som menas med sannolikhet

§   räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

 

     Fördjupning:

§    

 

 

Matteord

Hel, halv, fjärdedel, femtedel, tiondel, hundradel, bråkform, decimalform, procentform, rabatt, rea, sannolikhet, chans, risk

Läxor och eget ansvar

I matematik är det viktigt att DU tar eget ansvar för att hänga med, använd din lektionstid på bästa sätt!

Nedan följer en planering som, om du följer den och förstår matematiken, ger möjlighet att nå hela betygsskalan från E-A.

 

 

 

Vecka

Läxor

Genomgång på lektion

Uppgifter att jobba med

39

 

 

 

§   Utdelning och genomgång av planering.

§   Procent (50%, 25%, 75%)

§   Rea och rabatt

 

Grön kurs: 38-42

Blå kurs: 54-55

 

 

40

 

 

§   Rea och rabatt

§   1% är en hundradel

§   Bråkform – decimalform - procentform

 

 

Grön kurs: 43-47
Blå kurs: 56-57

 

Fördjupning:

Röd kurs: 60-64

 

41

 

 

·         Sannolikhet, chans och risk – praktiska övningar

 

 

(Grön kurs: 48-51)

 

42

 

 

§   Diagnos på tisdag

 

§   Repetition in för prov tisdag v. 41.

 

Diagnos

 

43

 

§   Prov på kap 1 och 2 (tisdag)

 

Matriser

Ma
Matematik år 6 Procent, Sannolikhetslära

Når inte målen ännu
E
C
A
Kommunikation
Begrepp
Metoder