Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hedra din mor och far

Skapad 2019-09-05 21:49 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Ett fritt arbetsområde för Åk9 men... föremålet ska ha en form som förvånar eller en finurlig funktion. Den ska också innehålla minst 2 olika tekniker, 2 olika material, och något återvunnet. Estetiskt skall den uttrycka något som påminner om morfar eller farmors ursprung.
Grundskola 9 Slöjd
Hylla din mor och far Ett fritt arbetsområde för Åk9 men... 5 kriterier ska uppfyllas

Innehåll

Slöjduppgift för ÅK 9 HT 2020

 

Du har fritt att tillverka vad du vill…
men
5 kriterier ska uppfyllas.

De 5 kriterierna:

1.   Det ska ha en form som förvånar eller en finurlig funktion.

2.   TVÅ olika material ska ingå

3.   TVÅ olika tekniker ska användas

4.   någonting ska vara återbrukat
och

    slöjdalstret ska påminna/uttrycka/visa något från din farmor eller morfar. KAnske

Planeringen redovisar du med en presentation inför gruppen vecka 39/40

Presentationen ska delas eller skickas till mig senast 2 dagar före lektionen.

kristina.tina.lindgren@edu.stockholm.se

 

Syfte med uppgiften – detta ska du lära sig:

 

  Hur olika material kan kombinera med varandra, både nya och återanvända material.

  Hur handverktyg, redskap och maskiner används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

  Vad olika handverktyg, redskap och metoder heter med slöjdord

  Hur du använder minst två av slöjdens tekniker och dess begrepp

  Träna på att göra skisser tillsammans med en planering.

  Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.

  Slöjdarbetets olika delar: idé, planering, framställning och värdering - hur det hänger ihop.

  Undersöka hur olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter påverkar slutresultatet.

   Dokumentera i ord och bild hur arbetsprocessen och resultatet blir.

 

Tidsram: upp till 2 terminer – arbetet bör var färdigt för bedömning i mitten på maj.

 

Slöjdmaterialet

Du väljer själv vilka material du vill arbeta med ex. trä, metall, återvunnet material, läder, textilier eller plast m.m. Vilka material du valt redovisar du i din planering.

 

Verktyg, redskap och tekniker

Beroende på vilka tekniker som du väljer att arbeta med kommer du i samråd med läraren välja verktyg och redskap som passar för materialet som ska bearbetas.

 

Reflektion, analys och dokumentat

Du kommer att redovisa detta arbete med hjälp av en planering.

laneringen ska innehålla:

1.     måttsatta skisser

2.     vilka material du valt att använda dig av

3.     Vilka tekniker du kommer att arbeta med

4.     Något återvunnet som ska ingå

5.     Motivation av hur du kopplar ditt arbet till din morfar eller farmor(s födelseort)

Planeringen ska du redovisa inför slöjdgruppen under v. 39 (9A & 9C) v.40 (9B & 9D)

 

Under arbetsprocessen men också när arbetet är avslutat skriver du en slöjdrapport.

Där ska det framgå vilka material och dimensioner du har arbetat med och hur du har genomfört din idé, vilka metoder och tekniker som har valt, vilka problem som du har stött på och hur dessa har lösts. Du kommer då att träna dig på att tänka kring hur process och produkt hänger ihop. Detta väljer du att göra antingen skriftligt, med bilder och text, i en presentation eller genom en film som lämnas in v.48 och v.16 och när arbetet är färdigställt.

Uppgifter

  • Presentation Trä- & metallslöjd

Matriser

Sl
Slöjd 7-9

Bedömningsmatris 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställning och formgivning
Du designar och framställer egna föremål i olika material utifrån instruktioner
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Redskap och maskiner
Användning av lämpliga redskap, verktyg, maskiner
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Motivering
Du motiverar dina val av material, teknik, verktyg, form, färg och konstruktionssätt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Idéer
Fokus på idéutveckling och medvetna överväganden innan framställningen startar. Egna idéer, iaktta bilder och föremål från din omgivning, en given uppgift där ett problem, ett behov, ett material eller en teknik kan vara utgångspunkt eller utifrån ett övergripande tema
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Form och funktion
Prövar olika material och tekniker och hur de kan kombineras till föremålets form och funktion.
Du prövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du prövar och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du pröva och ompröva systematiskt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Självständighet när det gäller idéutveckling, överväganden, framställning och värdering
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Omdöme och slöjd-specifika begrepp
Använda ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och förklara, samt resonera kring sin arbetsprocess och sitt resultat.
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjd-specifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka slöjdföremål
Tolka barn och ungdomskultur, mode och trender. Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former. Utforma egna slöjdföremål på ett personligt sätt.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: