👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Toy story

Skapad 2019-09-05 22:11 i Mariaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Engelska
What if toys could talk. What if they could speak their minds. Well, now they can.

Innehåll

You are going to be a toy, more specifically your own old toy, the one you got when you were a little child.

 

Your text - your toy story

 

Remember to use Yore imagination. the story does not have to be true.

 

 

 1. 1. Start by describing yourself (as a toy) as detailed as you can.
 2. 2. Then think about the time you came to your owner. When was it? What was it like? How did you and your owner feel?
 3. 3. Write about an adventure you and your owner have experienced. What happened? 
 4. 3. Draw a picture of the toy or take a picture that you can show your group.
 5. 4. Before you hand it in you Check grammar and spelling.
 6. 5. Hand in your toy story to me.

 

Oral presentation

 

 Practice your presentation at home trying not to read everything from the paper.

Be prepared to tell your toy's story to a small group of student.

 

 1. 1. Practice pronunciatioin. Make sure you know how all the words should sound.
 2. 2. Try to learn the text by heart. Try not to read everything from the paper.
 3. 3. Record your shoe tale and submit it to me.

 

 

 

TOY STORY

Weeks 

lessons

homework

38

Work on your text

Work on your text

39

Work on your text

Practice your presentation

 

Work on your text. Make improvements.

Practice your presentation

 

40

Presentations. Talk about your shoe in a small group.

Hand in TOY STORY tale to me.

Work on your text. Make improvements.

Practice your presentation

 

Uppgifter

 • Write your text - your Toy story

 • Oral presentation - Toy story

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En
Toy story muntlig och skriftlig presentation

Muntlig redovisning

Når ej målen
e
c
a
Uttrycka sig muntligt
 • En  A 9
Eleven når ej målen
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Skriftlig redovisning

Når ej målen
e
c
a
Formulera sig i skrift
 • En  E 9
 • En  C 9
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulerar sig anpassat
 • En  A 9
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.