👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Läsflyt & läsförståelse

Skapad 2019-09-06 06:29 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 5 Svenska
Under läsåret kommer vi att läsa gemensamma böcker från olika genrer, skönlitteratur och sakprosatexter (faktatexter). Du kommer även att läsa texter på egen hand, böcker vi lånar på skolans bibliotek. Vi ska träna på läsflyt och läsförståelse.

Innehåll

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att du utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Du ska få förutsättningar att utveckla ditt tal- och skriftspråk så att du får tilltro till din språkförmåga och kan uttrycka dig i olika sammanhang. Det innebär att du i undervisningen ska få möjlighet att utveckla ditt språk för att tänka, kommunicera och lära.
Läsflyt är en viktig förutsättning för att uppnå god läsförståelse. Du kommer under årets att möta olika typer av texter, texter som kommer läsa gemensamt och texter du läser och arbetar med på egen hand.

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att...

 

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

 

formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

 

 Så här ska vi arbeta...

 

 • med att inspirera och inspireras kring böcker i olika genrer, skönlitteratur och sakprosa.
 • prata om författare och deras verk.
 • läsa i helklass och grupp.
 • reflektera kring det lästa och prata om svåra ord.
 • högläsning, gemensamma böcker som du har i läsläxa.
 • tyst läsning av egna valda böcker.

 

Jag kommer bedöma på vilket sätt du...

 • läser och analyserar skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • t.ex. kommer jag att lyssna på hur du läser under en längre period.
 • hur du reflekterar kring det du/vi läst
  • t.ex.  kommer jag lyssna på hur du kopplar det du läser till egna erfarenheter.
 • hur du deltar i samtal kring böcker, författare och reflektioner
  •  t.ex. kommer jag att se på vilka sätt du deltar i diskussioner. 
 

Uppgifter

 • Blomsterkungen