Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lerkvasten Wilmer och hans magiska väska

Skapad 2019-09-06 06:53 i Tegelbrukets förskola OLD Svedala
Förskola
Tegelbrukets pedagogiska planering för projekt Wilmer kommer med uppdrag i sin magiska väska. Uppdragen handlar om saker som finns i vår närmiljö.

Innehåll

Pedagogisk planering Tegelbruket och Åkerbrukets förskola 2019

 

Val av kärnämne/n:

Generativt lärande -att lära sig lära och lösa problem

Var är vi? - Nulägesanalys

Besökt lekplatsen och haft olika aktiviteter, uppdragskort  och undersökt fynd med luppar. Vi har undersökt vad det finns för småkryp i vår närhet  och samtalat om dessa. Vi har också ritat självporträtt. vi vill fortsätta att arbeta med jaget och närmiljön. Vi samlar projektet kring en nalle som har en magisk väska med olika uppdrag och saker i. Vi startar upp projektet genom att barnen får komma med förslag på ett namn på vår nalle och rösta om det. Vi upplever att barnen har ett stort intresse för vädermöllor. Vi erbjuder skapande med olika tekniker och material.

Vart ska vi? Samplanering (läroplansmål)

Lärandesituations inramning:  

  •  förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

Samordning av perspektiv:

  •  utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Från lokalt till expansivt språk:

  •  utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Barn behöver både stöttas och utmanas:

  • utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Att introducera variation:

  •  utveckla skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.

Mönster görs synliga:

  •  utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande:

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

Hur gör vi? – Samhandling- genomförande

Lärandesituations inramning:

Vi binder ihop projektet genom att nallen kommer med uppdrag. Vi vill göra barnen medvetna om sin omgivning och vad som finns i den. Vi vill att barnens upptäckter driver projektet vidare.

Vi gör en tankekarta om vad man kan använda mjöl till. Låta barnen komma med förslag. 

Samordning av perspektiv:

Ge barnen många olika infallsvinklar, söka information gemensamt, reflektioner om vad barnen tror. Vi använder bilder i stort format att reflektera över tillsammans.

Ge barnen redskap (böcker, nätet, berättelser, praktiska erfarenheter) att själv ta reda på saker, söka svar.

Från lokalt till expansivt språk:

Ge barnen sakers rätta namn, säga vinberg snäcka istället för snigel, få möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter genom att reflektera tillsammans med hjälp av bilder.

Barn behöver både stöttas och utmanas:

Vi upprepar genom att använda bilder och tankekartor, går tillbaka till ,vad gjorde vi då?  Ha saker tillgängliga på avdelningen som är knutna till projektet såsom bilder, sagor, ramsor. barnen ska ha möjlighet att själva och tillsammans reflektera under dagen.

Att introducera variation:

Vi besöker platser som finns i vår närhet och reflekterar över vad  det har för betydelse för oss. Vi  tänker börja med möllan och sedan utveckla utifrån den och vad barnen uppmärksammar på våra promenader ex skolan,kyrkan.

Vid möllan kopplar vi till att man malde mjöl där och vi använder mjöl till att ex baka bröd. Vi tittar på hur det går till att mala mjöl nu. Vi kopplar sagor och ramsor som handlar om mjöl, vete, bagare och dylikt. Vi ska även titta på vindkraftverk och göra vindsnurror och andra vinddrivna konstruktioner. 

Mönster görs synliga:

Vi arbetar med olika sorters kretslopp och cykler, ex vete odlas mals och blir mjöl som vi bakar bröd av.

Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande:

Att man ska ha kännedom om funktioner runt omkring oss och vilken betydelse det har och har haft för oss.

 Delutvärdering i december:

Vad ser vi lärande och kunskaper kopplat till läroplansmålen i planeringen?

 

Hur kopplar vi tillbaka till barnen?

 

Hur går vi vidare?

 

 

 

Hur blev det? - Samvärdering – nylägesanalys (barns förändrade kunnande)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: