👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Stockholm-SO

Skapad 2019-09-06 08:00 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Tema Stockholm handlar om Stockholms sevärdheter, stadsdelar och historia
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Tema Stockholm - SO

Innehåll

Inledning

Under vårterminen kommer vi arbeta med tema Stockholm.

Temat kommer innehålla faktatexter och bilder om sevärdheter, stadsdelar och historia inom olika områden.

Syfte

Du kommer utveckla din förmåga om Stockholms historia samt nutid.

Du kommer även att utveckla din förmåga gällande att söka information från olika källor.

Arbetssätt

Du kommer att läsa och skriva faktatexter som vi samlar i en Stockholmsbok.

Du kommer att få gå på studiebesök och stadsvandring.

Centralt innehåll

Under detta tema kommer du att arbeta med följande innehåll, se koppling läroplan.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån ditt deltagande under lektionerna, så som samtal, diskussioner och samarbete med andra.

Bedömning görs också av dina skriftliga arbeten.

Utvärdering

Arbetet kommer att utvärderas på följande sätt..

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3