Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära (Fy) borgen

Skapad 2019-09-06 09:13 i Borgenskolan 6-9 Trelleborg
Detta område är en baskurs som tränar de begrepp (ström, spänning, resistans och sluten krets) som är fundamentala för att kunna arbeta vidare med ellärans tillämpningar i verkliga livet.
Grundskola 7 Fysik
Ellära

Innehåll

1. Vad vi ska göra:

Vi kommer att lära oss innebörden av fysikaliska begrepp som ström, spänning, resistans, paralell- och seriekopplingar samt slutna kretsar. Vi kommer att arbeta med förståelsen för hur ström uppstår, dess ”egenskaper” och hur man kan använda elektrisk ström.

2. A) Vad ska du lära dig?

”Eleverna ska efter genomgången grundskola kunna använda kunskaper från de naturvetenskapliga … kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv samt ”lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga”. (Ur övergripande mål och riktlinjer)

”Undervisningen ska bidra till att elever utvecklar sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik och använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och i samhället.” (Ur Syfte i kursplanen för Fysik)

B) Du ska under denna period utveckla förmågan att:

  • Använda fysikaliska begrepp och modeller för att förklara och resonera kring elektricitet.

3. Vi kommer att bedöma följande:

Se matris nedan.

4. Vi kommer att arbeta med följande i undervisningen.

Vi kommer att ha lärarledda genomgångar med mycket praktiska inslag och arbetsuppgifter. Du kommer att få träna din laborativa förmåga (förtrogenhet).

5. Hur du ska använda och tillämpa kunskaperna

Genom lektionsaktivitet visar du din förtrogenhet med laborativa uppgifter. Du kommer att få tillfälle att muntligt visa att du kan se tillämpningar av de teorikunskaper vi arbetar med. Slutligen kommer du också att ha ett skriftligt prov på de teorikunskaper vi arbetat med.

Matriser

Fy
Ellära (Fy)

Förmågan att använda information och modeller från fysikens värld.

F
E
C
A
Ha kunskaper om materia…
…på ett grundläggande plan.
… på ett gott plan.
…på ett mycket gott plan.
Förmågan att visa fysikaliska teorikunskaper.
Du kan ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
Du kan förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Förmågan att föra resonemang där företeelser i vardagslivet kopplas ihop med teorier i fysik och fysikaliska samband gällande elektricitet.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: