👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gullvivans förskola Kga SKA D&I: Demokrati

Skapad 2019-09-06 09:36 i Gullvivans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Demokrati

Innehåll

 

Planering

Varför ska vi arbeta med detta?

Vi vill att barnen ska få ha ett inflytande över verksamheten samt att varje barn ska få möjligheten till att kunna påverka sin egen vardag. Alla barn ska känna sig inkluderade i verksamheten och att deras tankar, idéer och åsikter är viktiga för oss.

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig? (mål i lpfö 18)

  • Främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning och miljön
  • Förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  • Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

 

Hur arbetar vi? (förskolans värdegrund och uppdrag, lärmiljö mm) 

  • Vi är närvarande pedagoger som uppmärksammar barnens intressen.
  • Genom att lyssna in och bekräfta barnen skapar vi en trygg och trivsam miljö där barnen känner att de får vara delaktiga i den verksamheten vi bygger upp.
  • Vi är med och stöttar och uppmuntrar barnen så de utvecklar en tillit och trygghet i sig själva.
  • Vi introducerar även nya saker för att väcka barnens nyfikenhet och intressen.