Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2019-09-06 10:05 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola F – 6 Historia
Nu är det stormaktstid i Sverige. På 1600-talet blir nämligen Sverige en av Europas stormakter. En stormakt är ett rikt och mäktigt land med en stark krigsmakt. Detta innebär många krig och mycket död och lidande för det svenska folket. Kungarna blir enväldiga och struntar i riksdagen. 1600-talet innebär också grymma häxjakter och falska anklagelser mot "kloka gummor". Sverige beboddes nu av olika folk med olika språk.

Innehåll

Trettioåriga kriget

Gustav II Adolf, drottning Kristina, Karl den X, Karl den XI , Karl den XII

Häxjakten

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Stormaktstiden

F
E
C
A
Tillämpa kunskaper , Tidsperioder
Du har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalterna under perioden. Få fakta, begrepp, exempel och beskrivningar.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalterna under perioden. Fler fakta, begrepp, exempel och beskrivningar.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalterna under perioden. Många fakta, begrepp, exempel och beskrivningar.
Analys och resonemang ,
Du har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Få och korta samband, orsaker och konsekvenser och perspektiv.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Fler och längre samband, orsaker och konsekvenser och perspektiv.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Många och långa samband, orsaker och konsekvenser och perspektiv.
Informationshantering, använda källmaterial
Du har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser och för då enkla resonemang.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser och för då utvecklade resonemang.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade slutsatser och för då välutvecklade resonemang.
Historiska begrepp
Du har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när den diskuterar och skriver historia.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när den diskuterar och skriver historia.
Eleven kan använda historiska begrep på ett mycket bra sätt när den diskuterar och skriver historia.
Spår av historien
Du har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven kan se något spår av historien idag och kan diskutera det på ett enkelt sätt.
Eleven kan se spår av historien idag och kan diskutera det på ett utvecklat sätt.
Eleven kan se flera spår av historien idag och kan diskutera det på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: