Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat

Skapad 2019-09-06 10:09 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Vi övar på att skriva referat.

Uppgifter

  • Referat

  • Referat 2

Matriser

Sva
Referat

E
C
A
Eleven kan skriva texter av vetenskaplig karaktär som till viss del är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation.
Eleven kan skriva väldisponerade texter av vetenskaplig karaktär som är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation samt med säkerhet använda stilistiska drag som är typiska för texttypen.
Eleven kan skriva väldisponerade av vetenskaplig karaktär som är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation samt använder med säkerhet och precision idiomatiska uttryck och stilistiska drag som är typiska för texttypen.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga kommunikationen.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga kommunikationen.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar inte den skriftliga kommunikationen.
Eleven kan med viss säkerhet anpassa andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: