Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rädda ägget

Skapad 2019-09-06 11:25 i Vällsjöskolan Härryda
● Designa och bygga en egen konstruktion för att lösa ett tekniskt problem i form av att skydda ett ägg från ett fall på 15 meter. ● Skapa en presentation för konstruktionen. ● Testa konstruktionen under riktiga förhållanden.
Grundskola 5 Teknik
Teknik, betyder "konst", "skicklighet" eller "hantverk". Inom tekniken utvecklar man verktyg för att människan ska få det så bra som möjligt. I tekniktävlingen Rädda ägget kommer ni att få designa, bygga, skapa och konstruera en modell som "räddar" ett ägg från att krossas från 15 m höjd.

Innehåll

Varför?

Människan har sedan länge haft ett behov av att förbättra saker. I detta arbete ingår att pröva och ompröva idéer.

Att konstruera något hållbart innebär att man får tänka noga igenom sina idéer och fundera över vad man behöver förbättra.

Vad?

Du kommer att få bygga en konstruktion efter egen ritning som ska skydda ett ägg. Du ska fundera över olika lösningar och vilket material som kan fungera. 

Hur?

Designa och bygga en egen konstruktion för att lösa ett tekniskt problem i form av att skydda ett ägg från ett fall på ca 3 meter. Skapa en presentation för konstruktionen. Testa konstruktionen under riktiga förhållanden. Samarbete i grupp.

  

Bedömning:

Jag kommer fortlöpande bedöma din insats under lektionerna vad gäller, samarbete, skapande, byggande och hur du använder dig av teknikens begrepp. se närmare i uppgiften.

Uppgifter

 • Rädda ägget

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Teknik åk 5 - Rädda ägget

JA
NEJ
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra mycket teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: