👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet ht 2019

Skapad 2019-09-06 11:44 i Förskolan Granen Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet.

Innehåll

Avdelningens mål

 • Att barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och väl bemötta på vår förskola.
 • Att alla barn ska känna sig trygga, må bra och utvecklas i en trygg och lärorik miljö både inne och ute på förskolan.
 • Att alla barn, pedagoger och vårdnadshavare lär känna varandra och utifrån detta lägger grunden för ett gott samarbete.

 

Aktivitet

Vi kommer att arbeta med olika teman under hösten och utifrån dessa få olika uppdrag som bygger på samarbete och på detta sätt skapa trygghet och gemenskap i gruppen. I dessa teman ingår även skapande tillsammans i våra olika åldersgrupper.

Vi ska också använda oss av "kompissolen" och aktualisera våra kompisregler samt skapa nya strålar. Sedan kommer vi att arbeta i mindre grupper med olika samarbetsövningar, drama och samtal som utgår ifrån bl.annat  vårt värdegrunds och temaarbete om Pelle Svanslös och våra "kompisböcker". "Ugglan och kompisproblemen" en serie olika avsnitt från UR som vi även tänker titta på tillsammans med barnen. Vi arbetar med jaget genom att barnen gör bl.annat sina självporträtt.

 

När? Var? Hur? Varför?

Vi arbetar pågående under terminen med trygghet, men kommer att lägga tyngdpunkten på trygghet under terminens början. Vi har planerade aktiviteter där barn och pedagoger leker och samarbetar med varandra för att skapa respekt och trygghet och en god gruppkänsla.

Arbetet pågår på avdelningarna och tillsammans med hela förskolan genom olika grupper ex tre åldersblandade grupper med naturmatte,grupp med rörelse/sång för de yngsta och sport/bad grupper. Vi arbetar utifrån vårt dokumentationsverktyg mot diskriminering och kränkande behandling

Detta för att samtliga på förskolan ska kunna känna sig trygga och ha trygga relationer mellan oss alla, barn som vuxna.  Även genom ett gott samarbete med er vårdnadshavare bidrar till tryggare barn.

 

Resultat - hur blev det

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18