👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hamnskiftarens resa / Faktatext

Skapad 2019-09-06 13:09 i Enbacksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Följ med på en resa genom Sverige tillsammans med Hamnskiftaren Jim och korpen Ayla.

Matriser

SvA
Kunskapskrav Svenska år 4-6 SvA

God nivå
Hög nivå
Mycket hög nivå
Läsförståelse
Du visar viss läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett enkelt sätt.
Du visar god läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du visar mycket god läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt..
Diskutera texter
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skrivregler
När du skriver enkla texter kan du stava, använda skiljetecken och följa andra skrivregler, som t.ex. meningsbyggnad och passande ordval så att det oftast blir rätt.
När du skriver enkla texter kan du stava, använda skiljetecken och andra skrivregler, som t.ex. meningsbyggnad och passande ordval och gör ett fåtal misstag.
När du skriver enkla texter kan du stava, använda skiljetecken och andra skrivregler, som t.ex. meningsbyggnad och passande ordval så att det nästan alltid blir rätt.
Informationssökning
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas..
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Skriva faktatext
Du kan skriva faktatext med enkla beskrivningar. Du formulerar dig med egna ord och använder några begrepp som hör till ämnet.
Du kan skriva faktatext med utvecklade beskrivningar. Du formulerar dig med egna ord och använder flera begrepp som hör till ämnet.
Du kan skriva faktatext med välutvecklade beskrivningar. Du formulerar dig med egna ord och använder många begrepp som hör till ämnet.
Muntlig redovisning
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett enkelt sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett utvecklat sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett väl utvecklat sätt.