👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning/anknytning

Skapad 2019-09-06 13:23 i Äpplet Folkuniversitetet Syd
Förskola
I år har vi 6 nya inskolningar på 1 år på vår lilla avdelning. Vi har 4 barn kvar från förra året/terminen som är 2 år. Det vi jobbar med nu är att få alla barn trygga och hitta sin plats i gruppen.

Innehåll

Syfte/mål:

Att få barnen trygga här på förskolan med oss pedagoger och barn. Få en fungerande barngrupp.

Vad?:

Lära känna oss & de andra barnen.

Rutiner

Självständighet

Samspel

Trygghet

Närhet

Miljö

Intryck

Seperation

Stress

Hur?:

Samma personal (ger trygghet)

Rutiner

Upprepning

Finnas där

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18