Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal- År 8 ht19- Vecka 34-42

Skapad 2019-09-06 14:03 i Brunnsåkersskolan Halmstad
emil
Grundskola 8 Matematik
Huvudmålet med kapitlet “TAL” är att utveckla talområdet genom att arbeta med negativa tal, potenser och kvadratrötter. När vi har avslutat det här området skall du bl.a. kunna: -förklara hur vårt talsystem är uppbyggt -förklara vad negativa tal är -de fyra räknesätten med negativa tal - skriva och förstå tal i potensform - multiplicera och dividera potenser -multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1 -räkna med kvadratrötter - räkna med stora och små tal med tiopotenser - använda dig av prefix samt värdesiffror

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen kommer du få förutsättningar att utveckla din förmåga att

 • formulera och lösa matematiska problem
 • använda matematiska begrepp inom området
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom området
 • föra och följa matematiska resonemang 
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Genomförande

Under detta avsnitt använder vi oss av följande moment:

 • Lärarledda genomgångar/diskussioner
 • Gruppaktiviteter/Diskussionsuppgifter
 • Filmklipp
 • Träningsuppgifter i matematikboken Prio 8, kapitel 1
 • MatteAppen, Studi och övningsblad m.m 
 • Boken finns inläst på inläsningstjänst, ILT

Du har tre alternativ att välja på när det kommer till uppgifter;

a. Övningsblad  och nivå 1 i matteboken

b. Nivå 1 och 2 i matteboken

c. Nivå 2 och 3 i matteboken

Ni kommer även få möjlighet att arbeta i Matteappen för mer mängdträning.

Känns inte materialet som finns att tillgå rätt för dig? För svårt? För lätt? Inte tillräcklig mängd? Påtala detta till mig så fixar jag material enligt dina önskemål. 

 

Ansvar och inflytande

Under lektionerna kommer vi till stor del att arbeta med gemensamma genomgångar samt beräkningsuppgifter och aktiviteter. Det är viktigt att ligga i fas med tidsplaneringen! Om du är sjuk eller ledig måste du ta ett eget ansvar för att ligga i fas.

Kom till lektionerna väl förberedd genom att ha gjort hemuppgifter, så som räkneuppgifter och filmtittande, samt ha med dig eventuella frågeställningar som dykt upp. Tänk på att matematik är mängdträning, vilket innebär räkna, räkna och åter räkna! Oavsett om du behöver träna eller vill utmana/utveckla dig, så behöver du göra matematik utöver de tre lektionerna i veckan. Detta innebär att räkna matte på hemmaplan. Det är eget ansvar som gäller upptill mitt stöd och min hjälp, för ju mer tränad och förberedd du är, desto bättre kommer matten att kännas.

 

Bedömning

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper att bedömas utifrån:

 • ett aktivt deltagande i samtal, diskussioner och aktiviteter på lektioner
 • ett enskilt bedömningstillfälle under vecka 41/42 - datum bestäms tillsammans med undervisande lärare

 

 

Metod
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena:

□ 1.1 - Negativa tal

□ 1.2 - Addition och subtraktion med negativa tal

□ 1.3 - Multiplikation och division med negativa tal

□ 1.4 - Potenser

□ 1.5 - Multiplikation och division med potenser

□ 1.6 - Kvadratrötter

□ 1.7 - Stora och små tal med tiopotenser

□ 1.8 - Prefix och gällande siffror + förberedelse inför bedömningstillfällena

OBS! Tänk på att ha koll på tidigare områden.

 

Problemlösning
Du kan lösa olika problem med hjälp av matematik samt värdera och motivera valda strategier och metoder. Du kan även använda flera olika metoder för att lösa ett och samma problem (alternativa tillvägagångssätt).

 

Begrepp
Du har kunskaper om de matematiska begreppen samt kan använda och förklara matematiska begrepp samt se samband mellan begrepp.

negativa tal □positiva tal □motsatta tal □naturliga tal □hela tal □rationella tal □irrationella tal □reella tal □potens □bas □exponent □kvadratrot □tiopotens □grundpotens □prefix □närmevärde □gällande siffror

 

 (se Begreppslista s. 44 i matteboken)

 

Matriser

Ma
Matematik - Tal - år 8, ht18

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Metod (M)
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du behöver hjälp med att välja matematiska metoder.
Du kan göra uträkningar och lösa rutinuppgifter på ett ganska bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar på ett bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna. Du kan även lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan göra uträkningar på ett mycket bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna. Du kan även lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Problemlösning (P)
Lösa givna problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du behöver stöd för att lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du behöver stöd med att välja och använda metoder som passar för att lösa problem.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder/strategier som passar mycket bra för att lösa problemen.
Begreppsförståelse (B)
Kunskaper om de matematiska begreppen samt att använda och förklara matematiska begrepp och se samband mellan begreppen inom både det berörda arbetsområdet samt andra områden
Du behöver hjälp med hur de matematiska begreppen kan användas eller beskrivas.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer du känner väl till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett bra sätt i situationer du känner väl.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer på ett effektivt sätt. Samt att du kan se samband mellan olika matematiska begrepp och att du beskriver begrepp med ett korrekt matematiskt språk
Resonemang (R)
Resonemang om rimlighet i svar/lösningar samt förmågan om att resonera/motivera
Du behöver hjälp med att förklara hur du tänkt och stöd för att hitta motiveringar till dina förklaringar.
Du kan förklara hur du tänkt och ditt resonemang/din motivering är knaper, saknar viss information. För och följer resonemang i kända exempel.
Du kan förklara hur du tänkt och ditt resonemang/din motivering är tydlig och matematisk. Du för och följer ett nästan korrekt resonemang i olika exempel.
Du kan förklara hur du tänkt och ditt resonemang/din motivering är utvecklad, tydlig och matematiskt. Du för och följer ett korrekt och relevant resonemang i olika exempel.
Kommunikation (K)
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala, resonera, motivera och redogöra för frågeställningar, metoder, beräkningar och slutsatser
Du behöver hjälp med att förklara och att redovisa dina lösningar.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett ganska bra sätt. Den skriftliga redovisningen går att följa, men saknar vissa steg i lösningen. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett bra sätt. Den skriftliga redovisningen innehåller alla steg i lösningen och går att följa. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett mycket bra sätt. Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad och alla steg i lösningen förklaras. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: