👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk åk 1 läsåret 2019/2020

Skapad 2019-09-06 14:22 i Tågaborgsskolan Helsingborg
I årskurs 1 kommer vi att lära känna alfabetet riktigt noga. Vi kommer att arbeta mycket med att lära oss läsa och bli bra läsare. Vi kommer även träna på att skriva ord, meningar samt till och med små berättelser och faktatexter. Du kommer också få träna på att lyssna och samtala i olika sammanhang. Välkommen till skrivarens och läsarens värld!
Grundskola 1 Svenska
I årskurs 1 kommer vi att lära känna alfabetet riktigt noga. Vi kommer att arbeta mycket med att lära oss läsa och bli bra läsare. Vi kommer även träna på att skriva ord, meningar och små berättelser.

Innehåll

Syfte

 Syfte med undervisningen är att du:

 • får intresse för läsning
 • får intresse för att skriva

Centralt innehåll

Konkretisering av centralt innehåll

 Konkreta mål

 

Läsa

 • Kan alla bokstäver och kan ljuda ihop dem till ord
 • Känner igen ordbilder tex en och ett
 • Tar eget initiativ och visar intresse för läsning
 • Visar förståelse för textens innehåll genom att återberätta, ställa och besvara frågor

Skriva

 • Kan skriva alla bokstäver och veta hur de låter
 • Kan förstå att text kan delas upp i ord och meningar
 • Kan skriva text till bilder
 • Kan skriva korta meddelanden och en kort berättelse
 • Blandar fantasiskrivning med korrekt stavning av vanliga och bekanta ord

Tala-lyssna

 • Kan tala tydligt så att mottagaren förstår
 • Kan lyssna på en kamrat och återberätta innehållet
 • Kan lyssna på en saga/berättelse och återberätta innehållet
 • Kan berätta något för en grupp
 • Kan följa en enkel instruktion

Undervisningens innehåll

Med hjälp av bl.a. vårt bokstavsarbete, Zick Zack bokstäver och Språkgodis  kommer du bland annat att få träna på detta:

 • lära dig vad bokstäverna heter och hur de låter
 • lära dig hur bokstäverna formas
 • träna på att läsa och skriva ordbilder
 • skriva och ljuda ihop ord
 • skriva och ljuda ihop meningar med stor bokstav och punkt
 • ha högläsning för gruppen
 • ha individuell läsning
 • arbeta med läsförståelsematerial
 • lära dig stava frekventa ord
 • skriva kortare texter till bilder
 • skriva en kort berättelse och en kort faktatext.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Svenska som andraspråk årskurs 1

Skriva

Har arbetat med
Utvecklat vidare
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Jag kan forma alla bokstäver, både stora och små (versaler och gemener) på rätt sätt.
Jag kan skriva två och ibland flerstaviga ord.
Jag kan skriva meningar, oftast med stor bokstav och punkt.
Jag kan skriva en berättelse på egen hand.

Tala, lyssna och samtala

Har arbetat med
Utvecklat vidare
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Jag kan delta i ett samtal och hålla mig till ämnet.
Jag kan ta en muntlig instruktion i grupp.
Jag kan återberätta en händelse så att andra förstår vad det handlar om.
Jag kan berätta något inför klassen så att de hör och förstår vad jag säger.
Jag kan tala om vad jag tycker och känner.
Jag kan lyssna på andras åsikter.