Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen

Skapad 2019-09-06 14:48 i Trollskogen 2 Borlänge
Naturen är ett tema gemensamt på förskolan Ejdern. Utifrån varje barns utveckling och kunskap vill vi fånga barnens intresse i den förändring som nu sker i naturen. Vi startar Stövelklubben och går ut i vår närmiljö för att se vad som händer där, vilka växter förändras, vilka djur kan vi stöta på? I vårt växthus odlar vi grönsaker och får följa plantans väg från frö till ätbar grönsak. Vi kommer att delta i skräp- plockar veckan för att öka barnens medvetenhet kring den roll de själva har att påverka miljön. I naturen inspireras barnen till lek och ges möjlighet att uppleva matematiken.
Förskola
Vi använder ofta skogen och naturen som ett hjälpmedel till att lära, utforska och få förståelse för allt liv som finns i vår natur. Barnen får Barnen lärde sig nya saker om hösten samt hade det roligt Tillsammans.

Innehåll

Innehåll

I verksamheten har vi alltid fokus på miljö och naturvetenskap.

Syftet med arbetet kring naturvetenskap är att lära oss mer om miljön, och de växter och djur som finns i den.

Syftet med arbetet om miljö är att lära oss om hållbar utveckling. Vi kommer att prata om hur vi lever och beter oss i naturen och hur det i sin tur påverkar djur och växter.


Syfte/Mål

 Vårt syfte är att barnen utvecklar respekt och omsorg för sin närmiljö och miljön i ett vidare perspektiv.

 

Aktiviteter vi tänker göra. 

 • Titta på Barr och Pinne räddar världen från UR Skola. De två hjältarna Barr och Pinne räddar världen från farligt skräp och lär sig samtidigt om kompostering, återvinning, sopsortering etc.

Att barnen ska få delta i flera aktiviteter som behandlar hållbar utveckling.

Att barnen ska få fundera kring och ta del av av naturvetenskapliga frågor.

 

Undervisning/Metod

 

Plocka skräp i naturen på utflykter, prata om hållbar utveckling. 

Sopsortera och återvinna. 
sortera och städer efter vi lekte klart.

Använda filmer från UR.se och WWF.se samt appar.

Prata om bilder på naturens kretslopp. 

Plantera.

Forska kring djur som intresserar barnen.

Titta på insekter som barnen hittar i lupp. 

Utföra experiment utifrån förskolans natur - och teknik material.

Använda närmiljön för att utforska teknik.

Fokusera på hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik i böcker på läsvilan och andra tillfällen under dagen.

 

 

 • Detta synliggörs i verksamheten genom att
 • Vi arbetar med i våra årstider
 • Vi besöker bår skogen och arbetar med naturens förändringar i en naturruta
 • Vi undersöker vilka djur som lever i vår natur
 • Vi använder ofta skogen och naturen som ett hjälpmedel till att lära, och få förståelse allt liv som finns i våra naturen
 • Allemansrätten

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: