👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa

Skapad 2019-09-06 16:10 i Hålta skola Kungälv
Grundskola 4 – 6 Svenska
Medan vi läser boken "Eldens hemlighet" så tränar vi även på högläsning och kollar av att alla läser med flyt, att man har lässtrategier för att ta till sig textens innehåll och att man förstår det man läser.

Innehåll

Matriser

Sv
Svenska åk 4-6, Kunskapsöversikt, Hålta Marstrand skola

Pågående
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven
läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med...
flyt
gott flyt
mycket gott flyt
Eleven
använder lässtrategier på ett
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt och effektivt sätt
Eleven
visar läsförståelse som är
grundläggande
god
mycket god