👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 3

Skapad 2019-09-06 18:08 i Ekenäs skolan Stenungsund
Grundskola 2 – 3 Musik
Musik år 3

Innehåll

Syfte - varför vi ska arbeta med det här området.

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Centralt innehåll - det här är målet/målen med undervisningen.

Arbetsätt - det här ska vi göra:

 • Lära oss sånger med anknytning till tema,årstider och årets högtider.
 • Använda musik i det dagliga arbetet och få gemensamma upplevelser i klassen, som stimulerar både känslor och sinnen.
 • Lära oss sånger på engelska.
 • Röra oss till musik och lyssna på olika genrer av musik

Bedömning - det här ska bedömas:

 • Din förmåga att delta i gemensam sång.
 • Din förmåga att aktivt lyssna till olika genrer av musik.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3