👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla mekanismer och uppfinningar

Skapad 2019-09-07 09:26 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
De enkla mekanismerna; kilen, hävstången, lutande planet, hjulet och skruven. Eleverna ska få bekanta sig med begreppen och genom andras och egna konstruktioner förstå hur de fungerar och syftet med dem.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Människor har använt enkla mekanismer väldigt länge och använder dem än i dag. Detta för att underlätta vår vardag. Vi ska ta en liten titt på hur de fungerar och hur de kan sammarbeta för att skapa mer avancerade mekanismer.

Innehåll

Elevens del

Beskrivning av arbetsområdet

I det här arbetsområdet kommer vi att undersöka de fem enkla mekanismerna; kilen, hävstången, hjulet, lutandet planet och skruven. Syftet är att genom att studera andras konstruktioner och tillverka egna förstå hur de fungerar och vad de används till.

Om man tittar på en osthyvel ser man en bit metall som används för att ta en bit ost och en bit plast som används som att handtag. Ett tränat öga samt kunskap kring tekniken ska se att osthyveln är ett tekniskt system som har hävarmen och kilen som komponenter.

Elevens mål

Ni ska kunna:

 • använda och förstå de begrepp vi använt i arbetsområdet
 • tillverka egna konstruktioner efter enkla instruktioner
 • göra skisser och ritningar till de tillverkade konstruktionerna
 • känna till lite om teknikens utveckling

Arbetssätt

 • Genomgångar i klassrummet
 • diskussioner och samtal
 • förklarande filmer och bilder som komplement till lärarens genomgångar
 • bygga en enkel teknisk lösning
 • fördjupning i en valfri uppfinning eller uppfinnare

Bedömning

Ni kommer att

 bedömas kontinuerligt baserat på deltagande och prestation under lektionerna och arbetet med er fördjupning och er konstruktion.

Reflektion

Kan du hitta någon annan teknisk lösning som är uppbyggd med en eller flera mekanismer?

Lärarens del

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
matris till teknik och mekanism

Ej uppnått
Ej arbetat med
Tekniska lösningar
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska lösningar som du känner till och någon del i dem.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt
Konstruktion
Du kan bygga enkla tekniska lösningar. Du gör enkla fysiska modeller.
Du kan bygga och förbättra enkla tekniska lösningar. Du testar sätt att lösa problem och du gör utvecklade fysiska modeller.
Du kan bygga och förbättra enkla tekniska lösningar. Du testar på ett mycket bra sätt att lösa problem och du gör välutvecklade fysiska modeller.
Historia m.m.
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några uppfinningar eller uppfinnare.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och ge exempel på någon uppfinning eller uppfinnare och hur de har påverkat vår vardag.
Dessutom kan eleven på ett väl utvecklat sätt beskriva och ge exempel på några uppfinningar eller uppfinnare och hur de har påverkat vår vardag.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.